Xây dựng mức lương hưu trần và sàn để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu

15/06/2018 | 2721

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Bên lề hành lang Quốc hội, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã trao đổi về vấn đề này.

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chính sách BHXH thay đổi từ đơn tầng sang đa tầng. Đa tầng tức là có 3 tầng cụ thể. Tầng thứ nhất là đảm bảo mức an sinh xã hội tối thiểu cho người dân và đảm bảo độ bao phủ toàn dân phải có BHXH. Tầng thứ hai là theo chính sách có đóng có hưởng, đóng cao hưởng cao, đóng thấp hưởng thấp. Tức là theo nguyên tác đóng hưởng. Trong tầng này phải được minh bạch, người lao động có tài khoản cá nhân để theo dõi đóng góp. Như hiện nay, doanh nghiệp đóng 14%, người lao động đóng 8%. Tầng thứ ba là hưu trí bổ sung, doanh nghiệp và người lao động có điều kiện sẽ đóng thêm tiền để khi người lao động về hưu có thêm thu nhập.

TS Bùi Sỹ Lợi cho biết, chính sách BHXH lần này có sự chia sẻ trong hệ thống BHXH. Các thế hệ chia sẻ cho nhau. Ví dụ, thế hệ đi trước, lương rất thấp dưới 1,3 triệu đồng, phải điều chỉnh để mức thấp nhất của những người tham gia BHXH bắt buộc khi về hưu lương không thấp hơn mức tiền lương cơ sở, như hiện nay là 1,3 triệu đồng và từ 1/7/2018 là 1.390.000 đồng. Có nghĩa là những người đóng sau chia sẻ với những người đóng trước.

TS Bùi Sỹ Lợi thông tin, hiện nay, ở nước ta có khoảng 200.000 người có tiền lương hưu từ 10 triệu đồng tới 101 triệu đồng/tháng. Những người lương hưu quá cao và ở mức cao hơn trung bình nên có sự chia sẻ cho những người có mức lương hưu thấp hơn, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo đối với những người về hưu. Đây chính là nguyên tắc chia sẻ trong hệ thống BHXH đang hướng vào năm 2021. Về việc nhiều người lo ngại sẽ bị giảm lương hưu vì hiện nay mức lương hưu của họ đang ở mức cao, TS. Bùi Sỹ Lợi cho rằng, không nên hiểu những người đang hưởng lương hưu phải chia sẻ, mà những người bắt đầu tham gia BHXH khi cải cách cho tới 20 năm sau hưởng lương hưu họ mới phải chia sẻ với nhau.

TS. Bùi Sỹ Lợi phân tích, với những người đang hưởng lương hưu thì đương nhiên họ vẫn được hưởng mức lương hưu hiện nay. Những người lương hưu cao hiện nay không phải giảm tiền lương hưu để chia sẻ cho những người lương hưu thấp. Vì nguyên tắc hiện nay là đóng hưởng và cơ chế chính sách BHXH quy định như vậy. Nhưng bắt đầu từ khi thực hiện chính sách cải cách lương hưu và BHXH, bắt đầu thực hiện cơ chế có đóng có hưởng, có chia sẻ giữa người lao động với nhau và các thế hệ với nhau thì mới áp dụng việc này.

Về việc xây dựng mức lương hưu trần và sàn, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng này là để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu. Thứ hai là người lương hưu quá cao cũng nên chia sẻ để cân bằng thu nhập giữa những người về hưu. Đó là tính chất chia sẻ trong cải cách BHXH.

TS. Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, mục tiêu của cải cách BHXH là không ai hưởng lương hưu dưới sàn và cũng không có ai có lương hưu quá cao. Nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa những người về hưu./.

f

Các bài viết khác

Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”

Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”
6 giờ trước

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019
hôm qua

BHXH Việt Nam chủ động, tích cực hợp tác An sinh xã hội thế giới và khu vực

BHXH Việt Nam chủ động, tích cực hợp tác An sinh xã hội thế giới và khu vực
3 ngày trước

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
5 ngày trước

• Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững (9 ngày trước)

• Người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần (11 ngày trước)

• Các chính sách An sinh xã hội có hiệu lực từ 01/09/2018 (16 ngày trước)

• Độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay (19 ngày trước)

• Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8/2018 (22 ngày trước)

• Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (25 ngày trước)

• Cách mạng Tháng Tám và bài học lớn về xây dựng Đảng (1 tháng trước)

• Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bao phủ toàn dân (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Trung ương Khóa XII (1 tháng trước)

• Nâng cao hiệu quả giám sát về chính sách an sinh xã hội (1 tháng trước)