Xây dựng mức lương hưu trần và sàn để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu

15/06/2018 | 2004

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Bên lề hành lang Quốc hội, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã trao đổi về vấn đề này.

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chính sách BHXH thay đổi từ đơn tầng sang đa tầng. Đa tầng tức là có 3 tầng cụ thể. Tầng thứ nhất là đảm bảo mức an sinh xã hội tối thiểu cho người dân và đảm bảo độ bao phủ toàn dân phải có BHXH. Tầng thứ hai là theo chính sách có đóng có hưởng, đóng cao hưởng cao, đóng thấp hưởng thấp. Tức là theo nguyên tác đóng hưởng. Trong tầng này phải được minh bạch, người lao động có tài khoản cá nhân để theo dõi đóng góp. Như hiện nay, doanh nghiệp đóng 14%, người lao động đóng 8%. Tầng thứ ba là hưu trí bổ sung, doanh nghiệp và người lao động có điều kiện sẽ đóng thêm tiền để khi người lao động về hưu có thêm thu nhập.

TS Bùi Sỹ Lợi cho biết, chính sách BHXH lần này có sự chia sẻ trong hệ thống BHXH. Các thế hệ chia sẻ cho nhau. Ví dụ, thế hệ đi trước, lương rất thấp dưới 1,3 triệu đồng, phải điều chỉnh để mức thấp nhất của những người tham gia BHXH bắt buộc khi về hưu lương không thấp hơn mức tiền lương cơ sở, như hiện nay là 1,3 triệu đồng và từ 1/7/2018 là 1.390.000 đồng. Có nghĩa là những người đóng sau chia sẻ với những người đóng trước.

TS Bùi Sỹ Lợi thông tin, hiện nay, ở nước ta có khoảng 200.000 người có tiền lương hưu từ 10 triệu đồng tới 101 triệu đồng/tháng. Những người lương hưu quá cao và ở mức cao hơn trung bình nên có sự chia sẻ cho những người có mức lương hưu thấp hơn, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo đối với những người về hưu. Đây chính là nguyên tắc chia sẻ trong hệ thống BHXH đang hướng vào năm 2021. Về việc nhiều người lo ngại sẽ bị giảm lương hưu vì hiện nay mức lương hưu của họ đang ở mức cao, TS. Bùi Sỹ Lợi cho rằng, không nên hiểu những người đang hưởng lương hưu phải chia sẻ, mà những người bắt đầu tham gia BHXH khi cải cách cho tới 20 năm sau hưởng lương hưu họ mới phải chia sẻ với nhau.

TS. Bùi Sỹ Lợi phân tích, với những người đang hưởng lương hưu thì đương nhiên họ vẫn được hưởng mức lương hưu hiện nay. Những người lương hưu cao hiện nay không phải giảm tiền lương hưu để chia sẻ cho những người lương hưu thấp. Vì nguyên tắc hiện nay là đóng hưởng và cơ chế chính sách BHXH quy định như vậy. Nhưng bắt đầu từ khi thực hiện chính sách cải cách lương hưu và BHXH, bắt đầu thực hiện cơ chế có đóng có hưởng, có chia sẻ giữa người lao động với nhau và các thế hệ với nhau thì mới áp dụng việc này.

Về việc xây dựng mức lương hưu trần và sàn, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng này là để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu. Thứ hai là người lương hưu quá cao cũng nên chia sẻ để cân bằng thu nhập giữa những người về hưu. Đó là tính chất chia sẻ trong cải cách BHXH.

TS. Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, mục tiêu của cải cách BHXH là không ai hưởng lương hưu dưới sàn và cũng không có ai có lương hưu quá cao. Nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa những người về hưu./.


Các bài viết khác

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
4 giờ trước

Những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
9 ngày trước

Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động: Thực trạng và định hướng cải cách

Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động: Thực trạng và định hướng cải cách
17 ngày trước

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
21 ngày trước

• Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017 (28 ngày trước)

• Nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong giai đoạn hiện nay (1 tháng trước)

• Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức biểu dương 150 điển hình tiến tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• 8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động cần biết (1 tháng trước)

• Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa (1 tháng trước)

• Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước (1 tháng trước)

• Từng bước phát triển BHXH vững chắc (1 tháng trước)

• Cải cách chính sách BHXH: Tiền đề phát triển bền vững (1 tháng trước)

• Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nỗ lực cải cách vì người lao động (1 tháng trước)