Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư

26/11/2015 | 881

 Ngày 26/11/2015, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng bộ Báo Đầu tư thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ kế hoạch và Đầu tư. Cùng dự có đại diện Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường trực Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng bộ Báo Đầu tư gồm 45 đảng viên sinh hoạt trong 6 chi bộ trực thuộc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và các chương trình công tác năm của Đảng ủy Khối với nhiều hình thức phong phú và đạt kết quả thiết thực.
Việc học tập các chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp ủy cấp trên được triển khai tới từng cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên của cơ quan Báo. Với mỗi chuyên đề, Đảng bộ chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị như: công khai minh bạch tài chính, tài sản; thực hành dân chủ trong cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm ...
Việc xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thực hiện từ năm 2009 với 09 nội dung: Trách nhiệm, sáng tạo; Trong sạch, liêm khiết; Chất lượng, hiệu quả; Gương mẫu, đầu tàu; Dân chủ, đoàn kết; Gắn bó, tận tụy; Văn minh, lịch lãm; Sống vui khỏe, lành mạnh. Đó là tiêu chí để cán bộ, đảng viên phấn đấu, tu dưỡng và nội dung để tổ chức đảng nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm.
Để việc học tập và làm theo Bác thấm sâu trong nhận thức, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan Báo và các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ “Hát về Bác Hồ kính yêu”, các chuyến về thăm quê Bác, hoạt động nhân đạo, từ thiện có nhiều ấn tượng sâu sắc; mở chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm của Báo các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương người tốt, việc tốt...
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ và cơ quan Báo Đầu tư nhiều năm qua đã biến thành hành động hàng ngày của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên. Báo Đầu tư luôn làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư. Các ấn phẩm của Báo ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, thu hút ngày càng đông số lượng bạn đọc và nhà đầu tư. Hoạt động kinh doanh của Báo Đầu tư khá ổn định, đảm bảo tự trang trải về tài chính và đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, về công tác biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến; về việc đổi mới công tác tuyên giáo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc
 
Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
1 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
2 năm trước

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016
3 năm trước

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (3 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (3 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (3 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (4 năm trước)