Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”

22/03/2015 | 1074

 Văn phòng Chính phủ (VPCP) đang phát động cuộc khi viết về gương “Người tốt, việt tốt”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống VPCP (28/8/1945 – 28/8/2015).

Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống thi đua yêu nước của VPCP, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP.
Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo lời dạy của Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực. Đồng thời, kịp phát hiện, cổ vũ, động viên, tổng kết rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng những mô hình, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn cơ quan VPCP.
Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nguyên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP.
Người dự thi viết một bài về một tấm gương người tốt, việc tốt (cá nhân hoặc tập thể) thể hiện trong công tác, trong cuộc sống xã hội của cán bộ, công chức, người lao động và nguyên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP.
Gương “Người tốt, việc tốt” phải mang tính cụ thể, chân thực, khách quan, có ý nghĩa giáo dục, nêu gương để góp phần nhân rộng đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước.
Cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” là một tiêu chí bình xét thi đua của cá nhân và tập thể năm 2015 và là một nội dung hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, gắn bó, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP.
Qua cuộc thi sẽ góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan VPCP.

Ảnh: Các cá nhân thuộc Báo điện tử Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước  (Ảnh: chinhphu.vn)
 
Ban Biên tập tổng hợp
(Nguồn: chinhphu.vn)
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).
3 năm trước

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
3 năm trước

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác (3 năm trước)

• Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm các ngành xây dựng Đảng. (3 năm trước)

• Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (4 năm trước)

• Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ tư (4 năm trước)

• Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nghiêm túc và hiệu quả (4 năm trước)

• Tin triển khai Chỉ thị số 03 tại Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (4 năm trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)