Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12

20/06/2020 | 52

Ngày 19/6, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (Khóa XII) và thông tin chuyên đề quý II/2020.

Ngày 19/6, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XII) và thông tin chuyên đề quý II/2020. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 12.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban; đại diện cấp ủy các đảng bộ: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; cấp ủy và toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII). Theo đồng chí Đỗ Ngọc An, đây là những nội dung rất quan trọng, Đảng bộ Ủy ban cần nghiêm túc quán triệt, phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) tới từng đảng viên, từ đó nêu cao tinh thần thống nhất, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020; đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đinh Thế Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Năng lượng thông tin chuyên đề về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW về Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu tổng quát của định hướng chiến lược là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ, ổn định năng lượng có chất lượng cao và giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm vững chắc ăn ninh năng lượng quốc gia; hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch.

Ảnh: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ,quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban thông tin nhanh về kết quả đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Ủy ban và công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng. Theo đó, đại hội của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Ủy ban đã thực hiện nghiêm quy trình nhân sự, đảm bảo dân chủ, tận trung, công khai, minh bạch. Đến ngày 10/6, toàn Đảng bộ Ủy ban đã có 213/236 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; 100% chi bộ cơ sở và 16/18 đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đặc biệt, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp tới lĩnh vực năng lượng. Đối với công tác đại hội đảng bộ, chi bộ còn lại, Đảng ủy Ủy ban sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao để đảm bảo tiến độ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 


Các bài viết khác

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
9 giờ trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
9 giờ trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III
4 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (7 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (9 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIV (17 ngày trước)