Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

18/10/2021 | 1190

Sáng 18/10/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí thành viên UBKT Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, UBKT Quân ủy Trung ương, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBKT Trung ương, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã ôn lại truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948 - 16/10/2021.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năg nêu rõ: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng; tuy nhiên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết với trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. UBKT Trung ương đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XIII, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm; trình Bộ Chính trị ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo Ban Bí thư về việc tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 312-TB/TW, ngày 09/3/2010 của Ban Bí thư khóa X về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát và luân chuyển cán bộ lãnh đạo UBKT sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra…

Ảnh: Toàn cảnh điểm cầu tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Về công tác kiểm tra của cấp ủy: Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 26.456 tổ chức đảng và 134.284 đảng viên, có 29.854 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong 9 tháng qua đã hoàn thành tốt việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời. UBKT các cấp đã nỗ lực, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra với những giải pháp linh hoạt, phù hợp tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm. UBKT các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 1.168 tổ chức đảng và 4.403 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Trong đó, UBKT Trung ương đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 7 đảng viên; qua kiểm tra đã làm rõ, kết luận các vi phạm của tổ chức và cá nhân, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 29 đảng viên và 3 tổ chức đảng, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 15 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 1 tổ chức.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 15.534 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét lại 30 trường hợp thi hành kỷ luật không đúng thẩm quyền; 63 trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; 04 trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng không thi hành kỷ luật.

UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 1.462 tổ chức đảng; kết luận 43 tổ chức đảng vi phạm; đề nghị xuất toán, thu hồi số tiền 842,7 triệu đồng không đúng quy định. Kiểm tra 16.330 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí…

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên bằng các hình thức. UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 07 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 49 đảng viên bằng các hình thức.

Về công tác giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp đã giám sát 18.498 tổ chức đảng và 61.806 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 12.450 tổ chức đảng và 17.485 đảng viên. Việc giám sát tổ chức đảng đều được gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 108 tổ chức và 37 đảng viên.

Cấp ủy các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 38 đảng viên; UBKT các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 53 đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành giải quyết tố cáo đối với 41 tổ chức đảng và 846 đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021; đề ra các nhiệm vụ triển khai trong các tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu toàn ngành tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Hướng dẫn của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương cũng đề nghị, thời gian tới, UBKT Trung ương và UBKT các cấp cần tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức, triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, chương trình công tác năm 2021; tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí đề nghị cấp ủy chỉ đạo UBKT các cấp xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án ở địa phương, đơn vị; quan tâm công tác xây dựng Ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các địa phương, đơn vị quan tâm hơn nữa xây dựng UBKT và Cơ quan UBKT các cấp, nhất là bố trí đủ biên chế cán bộ, nhất là đối với các địa phương thiếu người.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong 9 tháng qua đã hoàn thành rất tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời. UBKT các cấp đã nỗ lực, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra với những giải pháp thực hiện hết sức linh hoạt, phù hợp tại các địa phương, đơn vị thực hiện giãn cách xã hội./.

 

 


Các bài viết khác

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
29 ngày trước

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,  giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022
2 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (5 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 (5 tháng trước)

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)