Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ tám

10/12/2011 | 2241
Từ ngày 5 đến 8-12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ tám. Ðồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.
Trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận, xem xét, thống nhất kết luận hoặc giải quyết các nội dung sau:
1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của UBKT Trung ương và UBKT các cấp; kết quả bình xét thi đua, khen thưởng của Ngành Kiểm tra Ðảng năm 2011.
2. Thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế giám sát trong Ðảng để trình Bộ Chính trị ban hành.
3. Kết luận về kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh: Nam Ðịnh, Bình Dương và kiểm tra việc thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 84-QÐ/TW, ngày 1-10-2003, của Ban Bí thư đối với Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng. Qua đó, UBKT Trung ương ghi nhận những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong việc quản lý tài chính, tài sản của Ðảng và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
4. Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Quân ủy Trung ương.
5. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Ðảng theo thẩm quyền đối với một đảng viên, quyết định giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng.
6. Xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với một đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lý. UBKT Trung ương kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đảng viên bị tố cáo có thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể về những thiếu sót, khuyết điểm đó.
7. Tham gia ý kiến với Ðoàn giải quyết khiếu nại của Ban Bí thư về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Ðảng của bốn đảng viên. Sau khi nghe báo cáo, UBKT Trung ương thống nhất đề nghị Ban Bí thư: tăng hình thức kỷ luật từ cách hết các chức vụ trong Ðảng lên khai trừ ra khỏi Ðảng một trường hợp; giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo hai trường hợp, giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng một trường hợp.
(Theo xaydungdang.org.vn)
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
7 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
8 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
9 tháng trước

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
1 năm trước

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (2 năm trước)