Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017

29/12/2017 | 4928

Ngày 29/12/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; phổ biến, quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; trao đổi chuyên đề nghiệp vụ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Chính, Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I. Tham dự hội nghị có các; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đại diện ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cơ bản đồng tình, nhất trí với báo cáo và cho rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong năm 2017 đã có bước chuyển biến tích cực, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đã cơ bản đi vào nền nếp; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát đã có những thay đổi theo hướng bài bàn, chuyên nghiệp hơn. Ủy ban kiểm tra các cấp bước đầu đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lê Đảng; thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đã chủ động mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chuyên trách trong Đảng bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như: Chất lượng kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn hạn chế, nội dung kiểm tra, giám sát còn chồng chéo. Việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn nhiều hạn chế. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện giám sát đối với cấp ủy cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy quản lý còn ít; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của một số tổ chức đảng còn chậm, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục. Vẫn còn tình trạng gửi đơn, thư tố cáo nhiều nơi, kéo dài, vượt cấp... Các đại biểu cũng đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị như: đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành cuốn cẩm nang nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát…

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhất trí với báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí nhấn mạnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tương đối cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã triển khai tổ chức, thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các kết luận kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối thể hiện tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thiện các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để vận hành sát thực và thông suốt hơn. Đồng tình với 8 nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đề ra trong năm 2018, đồng chí đề nghị: Cần chú trọng khắc phục các yếu kém, đặc biệt là về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiên định, thẳng thắn chỉ ra sai phạm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra.

 

Ảnh: Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến, quán triệt Quy định và trao đổi chuyên đề kiểm tra

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ  luật đảng viên vi phạm và trao đổi chuyên đề kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
6 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
6 tháng trước

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm,  đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
10 tháng trước

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (11 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (1 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (1 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (2 năm trước)