Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

26/03/2018 | 947

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương hiện nay có 57 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên. Phần lớn đoàn viên, thanh niên trong Khối được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao; nhiều đoàn viên, thanh niên và cán bộ đoàn chủ chốt giữ cương vị lãnh đạo cấp phòng, cục, vụ, viện trong các cơ quan tham mưu hàng đầu của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp Trung ương. Điểm nổi bật của thanh niên Khối là có hiểu biết xã hội cao, khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, năng động, sáng tạo, chủ động, cầu thị, có chí phấn đấu và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Thanh niên luôn ý thức được trách nhiệm và sẵn sàng tham gia vào mọi lĩnh vực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua các phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối phát động, tuổi trẻ Khối đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu, động viên tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Trong những năm qua, Đoàn Khối đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác đoàn, thực hiện phương châm “Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”, động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đoàn Khối đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tham gia xây dựng, tham vấn, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Đoàn Khối đã phát động sâu rộng Chương trình “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở” trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ trẻ trong cải cách hành chính; xây dựng tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng đề án, quy trình xử lý công việc, nghiên cứu đề tài khoa học; mạnh dạn đề xuất ý tưởng, tham mưu các giải pháp cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Xây dựng phong cách làm việc hiệu quả, tận tụy, tình nguyện làm việc thêm giờ; xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn để cán bộ, công chức trẻ đóng góp ý kiến tham gia xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung những chính sách, pháp luật bất cập, không còn phù hợp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân[1].

Đoàn Khối tiếp tục triển khai, cụ thể hóa phong trào“Ba trách nhiệm” thành những phong trào, nội dung hoạt động phong phú, phù hợp với hoạt động chuyên môn như : “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Thanh niên đi sớm về muộn”,“Tám giờ làm việc hiệu quả”, "Thanh niên xung kích đổi mới phong cách, lề lối làm việc",Giỏi một việc, biết nhiều việc”,... Những phong trào này đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với công việc, với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ thực tiễn triển khai, đã xuất hiện nhiều mô hình “Ba trách nhiệm” tiêu biểu, có thể áp dụng rộng rãi như “Liêm chính Hải quan”, “Năm xông pha, Ba đổi mới” (Đoàn thanh niên Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính), “Quầy thông tin thanh niên” (Tổng công ty Hàng không), Đường dây nóng hướng dẫn đăng ký giá phục vụ doanh nghiệp (Chi đoàn Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính)...

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được coi trọng. Với phương châm Ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo, phong trào đã cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ở mỗi vị trí công tác đều tham gia hoạt động sáng tạo, đề xuất sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trên từng lĩnh vực, từng khối đối tượng thanh niên. Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính xung kích tham gia thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu cải tiến quy trình công việc, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý; tham gia xây dựng văn hóa công sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.

Trong 5 năm (2012 - 2017), các cấp bộ đoàn đã thực hiện được 38 công trình thanh niên cấp Khối, trên 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và trên gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, có giá trị thực tiễn và ý nghĩa giáo dục cao, được triển khai phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương theo từng nhóm lĩnh vực; đã có hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học do đoàn viên, thanh niên hoặc tổ chức đoàn đứng ra làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu và ứng dụng vào cuộc sống đem lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đóng góp các ý tưởng sáng tạo xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn viên, thanh niên của Khối cũng tích cực tham gia những sự kiện khoa học công nghệ trong nước và quốc tế; các chương trình phổ biến, nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về vai trò của khoa học công nghệ trong đời sống, tích cực hưởng ứng hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động.

Các cấp bộ đoàn tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng. Đoàn Khối đã tổ chức nhiều diễn đàn, sân chơi, các hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm chuyên sâu tạo môi trường hoạt động, kết nối, tập hợp nguồn trí thức trẻ chất lượng cao của Khối các cơ quan Trung ương tham gia nghiên cứu, giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cơ quan, đơn vị và các địa phương trên cả nước. Tiêu biểu là: Câu lạc bộ Tiến sĩ trẻ Khối các cơ quan Trung ương với sự tham gia của trên 200 tiến sĩ là đoàn viên, thanh niên Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực, bước đầu đóng góp vào việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho các tỉnh, thành phố như : Dự án cây nho Ninh Thuận, dự án chiết xuất tinh chất nanocucumin từ cây nghệ, dự án tăng cường chất lượng cây thuốc nam ở Nam Đàn (Nghệ An)... Đồng thời, Câu lạc bộ cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều tham vấn có giá trị đối với Đoàn Khối, Trung ương Đoàn, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước. Các hoạt động kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, quản lý, thực hành đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp đã được Đoàn Khối bước đầu triển khai[2].

Qua phong trào Tuổi trẻ sáng tạo sôi nổi, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc. Công tác bình chọn và khen thưởng những tài năng trẻ được chú trọng theo từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể như: công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, những nhà báo trẻ xuất sắc, những sinh viên trẻ tài năng, nhà khoa học trẻ có nhiều cống hiến cho đất nước và cơ quan, đơn vị. Đồng thời đã tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong các cơ quan Trung ương kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều ý tưởng sáng tạo, đạt giải cao trong các cuộc thi do đoàn thanh niên tổ chức. Trong giai đoạn 2012 - 2017, Đoàn Khối đã có 27 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương cấp toàn quốc, 1540 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo được các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Đoàn thanh niên các cấp vinh danh, tuyên dương.

Với hoạt động của mình, Đoàn Khối và các cơ sở đoàn trong Khối đã phát huy tốt trí tuệ, tiềm năng, sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, góp phần hình thành lớp cán bộ trẻ có nhận thức chính trị tốt, có năng lực quản lý, kỹ năng điều hành, làm chủ khoa học công nghệ, tích cực tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tính đến tháng 9 năm 2017, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ (tính tuổi đời từ 22 - 35) giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó phòng trở lên là 5.067 đồng chí (tăng thêm 3.345 đồng chí so với cuối năm 2011), có nhiều đồng chí cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp cục, một số đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Trung ương, được tham gia học các lớp nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, có những đơn vị thanh niên giữ chức vụ trưởng, phó phòng trở lên chiếm gần 50% số cán bộ quản lý từ cấp phòng trở lên của toàn ngành như: Kiểm toán Nhà nước có tới 400 cán bộ trẻ tuổi dưới 35 giữ chức vụ từ phó phòng trở lên… Có thể nói, Đoàn Khối đã tích cực tham gia, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đào tạo nguồn cán bộ quản lý trẻ, thế hệ cán bộ kế cận trong các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương

Để có được những kết quả trên, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương. Trong thời gian tới, Đoàn Khối vẫn tiếp tục xác định mục tiêu trọng tâm là: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm trung tâm; xây dựng thế hệ thanh niên Khối các cơ quan Trung ương bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, văn minh, tình nguyện; phát huy vai trò tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, chủ động tham gia hội nhập quốc tế. Hy vọng với chủ trương đúng đắn, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, sự đón nhận, đồng tình, ủng hộ của đoàn viên, thanh niên, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ đạt được những thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết về công tác thanh niên của Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020; đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                   Ban Tuyên giáo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

 [1] Trong giai đoạn 2012 – 2017, các cơ sở trong Khối đã tổ chức được 1.177 hội thảo, diễn đàn, hội nghị đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và cải cách hành chính.

[2] Đoàn Khối đã phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên tổ chức các hội nghị tập huấn về phong trào “Ba trách nhiệm” cho Bí thư Đoàn cơ quan 63 tỉnh, thành trong cả nước, đồng thời đẩy mạnh kết nối hoạt động giữa Đoàn Khối các cơ quan Trung ương của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

f

Các bài viết khác

“Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”

“Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”
24 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
2 tháng trước

Dấu ấn của tuổi trẻ trong các hoạt động chào mừng 70 năm truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Dấu ấn của tuổi trẻ trong các hoạt động chào mừng 70 năm truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp 2008”

Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp 2008”
3 tháng trước

• Hội thảo trực tuyến góp ý, xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (3 tháng trước)

• Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở” (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn cán bộ đoàn trường học Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018, triển khai chương trình năm học 2018-2019 (4 tháng trước)

• Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cho đoàn viên thanh niên (6 tháng trước)

• Khánh thành công trình thanh niên “Khu vui chơi thiếu nhi” (6 tháng trước)

• Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng tại Nghĩa trang Mai Dịch (7 tháng trước)

• Phát động Hội thi “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở” trong đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Tọa đàm “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp” (7 tháng trước)