Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

13/03/2019 | 286

Năm 2019, hưởng ứng chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” và chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng các “Công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác “ thiết thực và ý nghĩa.

Nhiều mô hình, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hơn 2 năm qua, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện và duy trì các mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời Bác. Đoàn Khối đã xác định nội dung đột phá, kết hợp thực hiện Chỉ thị với nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hành đạo đức công vụ, văn hóa công sở và cải cách hành chính, xây dựng tiêu chí thanh niên Khối các cơ quan Trung ương theo 05 giá trị cốt lõi: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”. Trong hơn 2 năm, toàn Đoàn Khối có 109 tập thể, 308 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến theo lời Bác. Đặc biệt, năm 2018, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua ái quốc, Đoàn Khối đã lựa chọn biểu dương, tôn vinh 70 đoàn viên, thanh niên tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018. Ngoài Lễ vinh danh trang trọng và ấn tượng, các đại biểu tham dự đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp mặt Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam… Nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức các hình thức tuyên dương phong phú như: tuyên dương công chức, viên chức trẻ xuất sắc, nhà khoa học trẻ tiểu biểu, người thợ trẻ giỏi, sinh viên 5 tốt, bí thư chi đoàn xuất sắc, bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của cơ quan, đơn vị…

Việc học tập các nội dung chuyên đề hàng năm và học tập thông qua các tác phẩm của Bác được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, là cơ hội để mỗi cán bộ, đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán  bộ, đoàn viên tốt, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đời sống.

Trong các tác phẩm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bản di chúc là một tác phẩm “đặc biệt” , một tài sản vô cùng quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc, không chỉ trong quá khứ mà cả trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh niên giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)(Từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019).

Trong đó, nhấn mạnh việc triển khai các nội dung phải được gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối và Tỉnh ủy Cao Bằng cắt băng khánh thành công trình "Vườn cây thanh niên" tại tỉnh Cao Bằng

Sinh hoạt chính trị rộng lớn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ tháng 5 đến tháng 9/2019, các cấp bộ đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”  bằng các sinh hoạt chuyên đề về nội dung, giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và nhiệm vụ chính trị cụ thể của cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.

Tổ chức các hoạt động giáo dục lí luận chính trị cho đoàn viên; tham gia Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III (từ tháng 3 đến tháng 5) và triển khai các bài học lý luận chính trị sửa đổi đến cán bộ đoàn chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn Khối (Tháng 6).

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các trang tin thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cấp cơ sở đoàn trực thuộc nhằm giới thiệu về nội dung, ý nghĩa lịch sử Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; các mô hình, giải pháp hiệu quả của các cấp bộ đoàn trong Khối, các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác; các hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đồng thời nêu bật những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong quá trình đổi mới của đất nước gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai

Tổ chức phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” vào tháng 1/2019; Tổ chức các hội thảo khoa học“Vấn đề học tập lí luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp”; “50 thực hiện Di chúc Bác Hồ và những gợi mở với thế hệ trẻ hiện nay”; “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng lí luận của Đảng”. Đặc biệt, từ ngày 28/02 - 01/3/2019, Đoàn Khối sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên và Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Thành phố Cao Bằng), tiến hành trồng 1000 cây xanh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tham gia chỉnh trang khuôn viên Khu Di tích Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng.

Cũng trong Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019, các cấp bộ đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện; các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”; tổ chức tuyên dương các mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác hoặc liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ.

Ban Thường vụ Đoàn Khối tin tưởng các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đóng góp tích cực vào kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2019, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực công tác, xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương./.

Hoạt động tiêu biểu cấp Khối

- Tổ chức phát động Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” (Tháng 01/2019).

- Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.

- Hội nghị thông tin chuyên đề cho cán bộ đoàn chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên của Đoàn Khối và Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lí luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp” (Tháng 3/2019).

- Hội thảo khoa học “50 thực hiện Di chúc Bác Hồ và những gợi mở với thế hệ trẻ hiện nay” (Tháng 5/2019).

- Liên hoan bí thư chi đoàn giỏi Khối các cơ quan Trung ương và Hội nghị triển khai các bài học lí luận chính trị dành cho đoàn viên (sửa đổi) (Tháng 6/2019).

- Hội thảo khoa học “Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng lí luận của Đảng” (Tháng 8 - 9/2019).

Trần Quang Duy

                                            UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Khối

 

 


Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (2 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)