Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương huy động hơn 35 tỷ đồng thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019

27/12/2019 | 7556

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; Ngô Đức Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối cùng bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020

Năm 2019 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức; tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; chủ động phối hợp để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của Đoàn; nhiều nội dung thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được các cấp bộ Đoàn trong Khối tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các đề án, kết luận của Trung ương Đoàn, nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên.

Phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều đổi mới trong cách thức triển khai, gắn với phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị, thiết thực với cộng đồng xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng giá trị các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong Khối hơn 35 tỷ đồng

Trong Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên, một ý tưởng sáng tạo”, các cơ sở đoàn trong Khối tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; tích cực đề xuất các sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị được được thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Trong đó tập trung thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực  hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn gắn với phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương 1+2 đối với cán bộ đoàn cơ quan chuyên trách Đoàn Khối; kiện toàn tổ chức đoàn phù hợp với tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị; triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2017 - 2022 gắn với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trực thuộc gắn với tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương”. Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu được 3.116 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 2.475 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng.

Ảnh: Các đồng chí: Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khố;Trần Quyết Thắng và Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối chủ trì Hội nghị

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng và tuổi trẻ. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, căn cứ vào đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối xây dựng Chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của Đoàn; các hoạt động tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. (2) Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. (3) Xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. (4) Tổng kết Chương trình hành động của Đoàn Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII; sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và đặt ra rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối. Với ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí đề nghị Đoàn Khối cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Ban Chấp hành Đoàn Khối, các cơ sở Đoàn trực thuộc và từng cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở cần đi đầu trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn triển khai các phong trào thi đua của tuổi trẻ tại cơ quan, đơn vị.

Hai là, các cấp bộ Đoàn trong Khối cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Ba là, Ban Chấp hành Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn các cấp trong Khối cần phải hướng trọng tâm về cơ sở, gắn bó sâu sát với thực tế cơ sở, xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò sáng tạo, xung kích của thanh niên.

Bốn là, Thường trực Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động theo các chương trình kế hoạch công tác đã đề ra.

Với kết quả đạt được trong năm 2019, Đoàn Khối đã được Trung ương Đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Ảnh: Đoàn Khối nhận Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 04 đơn vị thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương: Đoàn Thanh niên Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường; trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 20 tập thể và 12 cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. 

Ảnh: Các đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc của Đoàn Khối

Ban Thường vụ Đoàn Khối trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp Đoàn Khối cho 12 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; trao tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho 15 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc, 15 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019.

Đoàn Khối


Các bài viết khác

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”
8 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021
17 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
18 ngày trước

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện”

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện”
3 tháng trước

• Hành trình tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương (3 tháng trước)

• Chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội (3 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 (4 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 (5 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (5 tháng trước)

• Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối (5 tháng trước)

• Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối (7 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (7 tháng trước)

• Đoàn Khối triển khai tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (7 tháng trước)