Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát

02/11/2016 | 1067

Để chính đảng cộng sản kiểu mới đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc chăm lo xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng được Hồ Chí Minh coi trọng chỉ đạo thực hiện và Người cũng là một tấm gương tiêu biểu trong chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thực sự có chất lượng, hiệu quả, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên từ khi còn manh nha, không gây thiệt hại lớn cho Đảng, cho tổ chức, không hỏng công việc chung, không làm nản lòng, không mất cán bộ, thì công tác này phải thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo là: Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả. Được như vậy thì công tác kiểm tra, giám sát sẽ kịp thời phát hiện ưu điểm để phát huy, khuyết khích, biểu dương mặt mạnh, tích cực, nơi và người làm tốt, có thành tích, kết quả cao, nhân điển hình tiên tiến; giúp cho tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm kịp thời thấy rõ để khắc phục, sửa chữa, phấn đấu vươn lên. Mặt khác, giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh các tổ chức đảng và đảng viên khác không mắc khuyết điểm, sai lầm.  

Một là, về tính chủ động của công tác kiểm tra, giám sát. Theo Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, giám sát phải hết sức chủ động và luôn ở thế chủ động. Người chỉ rõ: "Kiểm tra phải có hệ thống, nghĩa là khi đã có nghị quyết thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân ở địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khăn"(1). Muốn kiểm tra được chủ động thì phải có phong cách, lề lối làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng và dựa vào quần chúng để tiến hành công tác, để kiểm tra, giám sát. Người yêu cầu: "Cán bộ cấp trên phải luôn luôn đốc thúc và kiểm tra công việc của cán bộ cấp dưới. Nhân dân thì giúp Chính phủ và Đoàn thể kiểm tra công việc và hành vi của các cán bộ"(2). Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm. Người phê phán, phê bình các cấp ủy, cán bộ làm việc thiếu sâu sát, hành chính, mệnh lệnh, quan liêu, hiệu quả công tác thấp là: "Thích ngồi bàn giấy hơn là đi xuống cơ sở để hiểu đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân"(3). Người còn chỉ rõ tình trạng phổ biến của cán bộ chỉ lo khai hội, ra nghị quyết, chỉ thị, không trực tiếp đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, không nắm chắc tình hình để chỉ đạo thực hiện sát thực tế. Đó là: "Hiện nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết gì đến những nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to"(4). Chỉ "Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón, không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác"(5), "mà không theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ địa phuơng, không kiểm tra công việc thực tế"; "Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn"(6). Vì thế mà "đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị" mà công việc vẫn không chạy. Làm cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương của chúng ta không thi hành được đến nơi đến chốn.

Trong Bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng  ngày 29-7-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn phê bình ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra còn bị động, chậm chạp, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xét đơn thư khiếu nại. Người chỉ rõ: "Công tác kiểm tra còn bị động và nặng về giải quyết những vụ vi phạm kỷ luật trước mắt, chưa chủ động về giải quyết toàn diện vấn đề giữ gìn kỷ luật và chấp hành Điều lệ của Đảng, để nâng cao ý thức của đảng viên và cán bộ một cách căn bản và lâu dài.

Việc xử lý kỷ luật, xét đơn thư khiếu nại làm còn chậm chạp. Kiểm tra đang viên phạm sai lầm còn chưa chủ động. Việc hướng dẫn vận dụng phương châm kỷ luật chưa được chặt chẽ, để cho kỷ luật đảng có chỗ bị buông lỏng, vì vậy mà thiếu tác dụng giáo dục và ngăn ngừa đảng viên khỏi phạm kỷ luật"(7). Một nguyên nhân của tình trạng trên theo Hồ Chí Minh là do: "Còn có một số cấp ủy đảng coi nhẹ và không chú ý lãnh đạo công tác kiểm tra. Thâm chí có ủy viên tỉnh và huyện cho công tác kiểm tra là "vạch lá tìm sâu", làm giảm thành tích của địa phương mình"(8). Và Người yêu cầu: "Các cấp và các cán bộ lãnh đạo phải giúp đỡ và đôn đốc thường xuyên, phải kiểm tra chặt chẽ"(9), "kiểm tra đến nơi đến chốn mọi công việc"(10); "Cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm... đi sâu đi sát thực tế, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chống quan liêu, đại khái"(11).

Hai là, tính chiến đấu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Cùng với việc phải chủ động trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Hồ Chí Minh còn cho rằng phải có tính chiến đấu cao thì công tác này  mới đạt chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Tính chiến đấu thể hiện trên hai mặt. Thứ nhất, chủ thể kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, chi bộ) phải chiến đấu với chính mình (tự phê bình, không kiêu ngạo, không chủ quan, tự mãn, không quan liêu, hách dịch, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, không thiên tư, thiên kiến, phải chí công vô tư...) thì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng mới có trách nhiệm, có tính chiến đấu, mới đạt kết quả cao. Mới góp phần vào việc chủ động phòng ngừa ngăn chặn, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần giáo dục, giúp đỡ tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, cá nhân chủ nghĩa sửa chữa để tiến bộ, để xứng đáng là người đảng viên. Để làm được điều đó, Người đòi hỏi cán bộ kiểm tra "... phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến"(11). Thứ hai, ủy ban kiểm tra, cán bộ kiẻm tra phải có bản lĩnh, dũng khí, tính chiến đấu cao, không bị cám dỗ, bị mua chuộc của đối tượng kiểm tra, giám sát, bị thi hành kỷ luật thì mới góp phần làm rõ sự thật vụ việc được kiểm tra, giám sát về đúng, sai, trên cơ sở lý lẽ phân minh, nghĩa tình trọng vẹn..., việc xem xét, xử lý mới bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng lỗi phạm, tương xứng với tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân của vi phạm. Người yêu cầu: "... các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng"(12), tức là vừa phải tu đức, vừa phải luyện tài để bảo đảm "vừa hồng, vừa chuyên" thì mới có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời "Phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái. Phải xây dựng tác phong điều tra, nghiên cứu trong mọi công tác"(13), "phải đi sâu, xét kỹ"(14) và "... hễ thấy cán bộ sai lầm, phải lập tức sửa chữa ngay"(15).

Tính chiến đấu còn thể hiện trong phê bình đối với đối tượng kiểm tra, giám sát, bị thi hành kỷ luật phải ráo riết, triệt để, và phải khéo. Người chỉ rõ: "Phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm"(16). Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ tính chiến đấu khi thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải thể hiện đúng nguyên tắc, phương pháp công tác kiểm tra của Đảng và đúng phương pháp công tác đảng, không được coi đối tượng kiểm tra, bị thi hành kỷ luật là "người vi phạm, hoặc kẻ phạm tội", mà phải thấy đó là đồng chí mình, vừa phải kiên quyết, bền bỉ đấu tranh, vừa phải mềm dẻo, linh hoạt về phương pháp, kể cả biết động viên, thuyết phục, cảm hóa đối tượng kiểm tra chuyển từ thiếu tự giác sang tự giác, tự nhận khuyết điểm vi phạm. "Khéo kiểm tra, giám sát", tức là phải biết kết hợp cả công tác chính trị tư tưởng, cả công tác dân vận, biện pháp tâm lý trong công tác kiểm tra, giám sát. Phải trên cơ sở thương yêu, thắm tình đồng chí, giúp đỡ đồng chí mình thấy khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc phục, thực sự tâm phục, khẩu phục. Người chỉ rõ: Phải lấy lòng thân ái, lòng thành thật mà ráo riết phê bình đồng chí mình; "phải phê bình sáng suốt, khôn khéo; phải giải thích rõ ràng, làm cho họ tự trông thấy, tự nhận rõ sự sai lầm, làm cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng bức mà sửa đổi"(17). "Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc"(18). Phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; "kịp thời thi hành kỷ luật đối với những kẻ ngoan cố không chịu sửa đổi"(19).

Ba là, tính giáo dục trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Mục đích của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không chỉ là làm rõ thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để ngăn ngừa xảy ra vi phạm, khi có vi phạm thì xử lý công minh, chính xác, kịp thời, mà còn nhằm chỉ rõ ưu điểm để phát huy, nơi làm tốt để biểu dương, khen thưởng, nhân đỉển hình để học tập; điều chỉnh các chủ trương, chính sách không còn phù hợp. Mặt khác, còn nhằm giáo dục chung đối với mọi tổ chức đảng và đảng viên. Ngay cả đối với đảng viên, tổ chức đảng khi có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý thì cũng chính là nhằm giáo dục, chứ không phải để trừng phạt là chính.

Quá trình kiểm tra, giám sát, chủ thể kiểm tra không chỉ thực hiện việc kiểm tra một cách thuần túy, đơn giản, mà còn phải thực hiện việc động viên, thuyết phục, giáo dục đối tượng kiểm tra có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, việc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm chỉ ra ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, sửa chữa, khắc phục; thấy được trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo chức trách, nhiệm vụ được giao; thấy được những thiếu sót, bất cập trong công tác để điều chỉnh cho phù hợp điều kiện, tình hình thức tế; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi những quy định không còn phù hợp. Mặt khác, chủ động cộng tác, không phản ứng, đối phó, gây khó khăn, trở ngại cho quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Đặc biệt là qua kiểm tra, giám sát, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những nhận thức lệch lạc về công tác này. Về vấn đề này, trong Bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng ngày 29-7-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ khuyết điểm và nhận thức lệch lạc của một số cấp ủy, cấp ủy viên đối với công tác kiểm tra, giám sát là: "... hiện còn một số  cấp ủy đảng coi nhẹ và không chú ý lãnh đạo công tác kiểm tra. Thậm chí có ủy viên tỉnh và huyện cho công tác kiểm tra là "vạch lá tìm sâu", làm giảm thành tích của địa phương mình, v.v.."(20). Và Người khẳng định: " Đó là thành kiến sai làm cần phải sửa chữa"(21).

Nhất là trong những trường hợp đối tượng kiểm tra bị thi hành kỷ luật có nhận thức lệch lạc, chưa đúng, thì chủ thể kiểm tra vừa phải giải thích, thuyết phục, động viên, làm công tác tư tưởng, vừa phải giáo dục, cảm hóa đối tượng kiểm tra, bị thi hành kỷ luật có nhận thức đúng, thấy được khuyết điểm vi phạm để sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên, tự giác nhận khuyêt điểm vi phạm, tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của vi phạm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ chủ thể kiểm tra khi kiểm tra phải làm cho đối tượng kiểm tra tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, nhận rõ sai lầm, làm cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng mức mà sửa đổi. Đây là yêu cầu rất cao mà chủ thể kiểm tra phải thực hiện đối với đối tượng kiểm tra. Nếu đạt được như vậy thì tính giáo dục của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng rất cao. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Trừ những người cố ý phá hoại, ngoài ra không ai cố ý sai lầm, sai lầm là vì không hiểu, không biết. Vì vậy, đối với cán bộ bị sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn như thế, mà công kích  họ. Trái lại, ta phải dùng thái độ thân thiết, giúp họ tìm ra cái cớ vì sao mà sai lầm? Sai lầm như thế, sẽ có hại đến công việc thế nào? Làm thế nào mà sửa chữa?"(22). Và Người cũng chỉ rõ trách nhiệm và cách giáo dục, giúp đỡ đối tượng kiểm tra nhận rõ sai lầm để khắc phục, sửa đổi là: "Muốn họ thành tâm sửa chữa, phải giải thích rõ ràng, làm cho họ tự trông thấy, tự nhận rõ sự sai lầm đó, làm cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng bức mà sửa đổi.

Sự sửa đổi khuyết điểm, một phần cố nhiên là trách nhiệm của cán bộ đó. Nhưng một phần cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo"(23). "Phải luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc. Và phải luôn luôn kiểm soát cán bộ"(24).

Hồ Chí Minh cũng phê phán việc không chủ động giáo dục cán bộ có khuyết điểm, sai lầm kịp thời sửa chữa, khắc phục ngay, mà để sai lầm nghiêm trọng, to tát thì đem ra xử lý, làm cho cán bộ nản chí, thậm chí mất cán bộ. Đó là: "Nếu để sai lầm và khuyết điểm trở nên to tát rồi mới đem ra "chỉnh" một lần, thế là "đập" cán bộ. Cán bộ bị "đập", mất cà lòng tự tin, người hăng hái cũng hóa thành nản chí, từ nản chí đi đến vô dụng"(25). Thế là không biết yêu dấu cán bộ. Và Người yêu cầu: ... hễ thấy cán bộ sai lầm, phải lập tức sửa chữa ngay... Để giữ lòng hăng hái của họ, để cho họ khỏi nản lòng"(26).

Bốn là, tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải góp phần làm cho tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải có mục tiêu hướng tới cụ thể, có tính hiệu qủa rõ ràng. Hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thể hiện trên ba mặt: hiệu quả về chính trị, hiệu qủa về kinh tế, hiệu quả về xã hội.

Để luận giải tính hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, Hồ Chí Minh đặt vấn đề là: "Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ  chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra"(27). Từ đó, Người chỉ rõ hiệu qủa của kiểm tra, giám sát đạt được là: "... huy động được tinh thần tích cực và lực lượng ta tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời"(28); ''... công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười gấp trăm"(29); "thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng về tư tưởng, về tổ chức"(30). Đồng thời, giúp Đảng hiểu rõ tình hình để đặt chính sách cho đúng; để biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu; để biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan; để biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết. Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ tính hiệu quả của việc chấp hành và thi hành kỷ luật đảng là bảo đảm cho các tổ chức đảng và mọi đảng viên" "... 2. Giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. 3. Gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của các đoàn thể cách mạng của quần chúng mà mình tham gia"(31).

Tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu qủa trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác định là tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, luôn được uỷ ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra bám sát thực hiện trong thời gian qua, đạt được thành tích kết qủa quan trọng, góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Việc làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra có dịp nhận thức đầy đủ hơn, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để thực hiện tốt công tác này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là khi Đảng ta đang phát động và tổ chức thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

------------------

Trích dẫn từ (1)-(32): Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1995-1996, các tập 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Cao Văn Thống

Ủy viên UBKT Trung ương

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
1 năm trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và các giá trị kế thừa trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và các giá trị kế thừa trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
3 năm trước

Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay

Giải quyết vấn đề lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới hiện nay
4 năm trước

Phong cách Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm

Phong cách Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm
4 năm trước

• Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân (4 năm trước)

• V. I. Lê-nin và tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa xã hội (4 năm trước)

• "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm" (4 năm trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sáu giác quan để “Dân vận khéo” (4 năm trước)

• Tư tưởng giải phóng của Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đống Đảng (4 năm trước)

• Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một nhân cách văn hóa kiệt xuất (4 năm trước)

• Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Học tập, làm theo tấm gương bảo vệ môi trường của Bác Hồ (Theo Tạp chí Xây dựng Đảng). (4 năm trước)

• Bác Hồ với các cháu thiếu nhi trong Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước (4 năm trước)