Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

22/02/2019 | 125

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

Ảnh: Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng yêu cầu các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng vào chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị ngay từ đầu năm 2019. Lựa chọn, xác định nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được giao phụ trách để đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phù hợp với chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng, trong đó cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới việc thực hiện cũng như bảo đảm cho Nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch cá nhân và có phần liên hệ cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ của mình./.

M.P

 

 

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (3 tháng trước)