Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/09/2018 | 230

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Trung ương, có chức năng thu thập và cập nhật thông tin tín dụng của khách hàng vay, qua đó tạo lập các sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời hỗ trợ các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay. Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia được xác định là một trong ba trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia 

Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Trung tâm) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương, bao gồm 5 chi bộ (4 chi bộ tại Hội sở chính và 1 chi bộ chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) với tổng số 83 đảng viên.

Hai năm qua, Đảng ủy Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đảng và việc làm hằng ngày của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ đã tổ chức việc học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức khác nhau như: xây dựng tiểu phẩm, diễn kịch, các vở kịch đã được trình diễn rất thành công đó là “Ai bận hơn ai”, “Bác của chúng ta là như thế”, “Đón Vua hay đón Bác”, “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương Bác Hồ”... Cùng với các hoạt động văn nghệ sôi nổi, các chi bộ còn lồng ghép các nội dung chuyên môn vào trong các buổi sinh hoạt tại chi bộ. đồng thời, tăng cường công tác giáo dục truyền thống như: hằng năm đều tổ chức Lễ báo công dâng Bác, Lễ kết nạp đảng viên tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Trung tâm đã có kết quả rõ rệt, chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tín dụng quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thể hiện như sau:

Thứ nhất, Trung tâm đã nâng cao độ phủ thông tin tín dụng quốc gia, đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu. Kho dữ liệu của Trung tâm đã tăng mạnh, trên 34 triệu khách hàng, trong đó có 700.000 khách hàng pháp nhân (đạt 100%). Độ phủ thông tin tín dụng khách hàng cá nhân đạt hơn 51% trên dân số trưởng thành, chỉ số độ sâu thông tin được duy trì 7/8 điểm, cao hơn nhiều so với khu vực Đông Á Thái Bình Dương và các nước thu nhập cao...

Thứ hai, Trung tâm đã nghiên cứu và xây dựng thành công cổng đăng ký thông tin khách hàng vay. Khách hàng vay có thể dễ dàng đăng ký thông tin, nhu cầu vay vốn và khai thác báo cáo tín dụng, điểm tín dụng của bản thân. Trung tâm cũng đã xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng, tiếp nhận các phản ánh, khiếu nại của khách hàng vay, qua đó phối hợp với các tổ chức tín dụng chỉnh sửa sai sót phát sinh, đảm bảo quyền lợi của người vay và nâng cao tính minh bạch của thông tin tín dụng.

Thứ ba, Trung tâm đã triển khai xây dựng thành công mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tích cực vào việc cải thiện, minh bạch hóa thông tin tín dụng và tạo điều kiện để các khách hàng vay được tiếp cận tín dụng bình đẳng trên thị trường theo đúng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Thứ tư, Trung tâm đã cung cấp thông tin kịp thời các báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ Ban Lãnh đạo và các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trung tâm đã xây dựng quy trình xử lý dữ liệu phân loại nợ của tổ chức tín dụng, cung cấp kịp thời danh sách khách hàng vay có nhóm nợ cao nhất cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các tổ chức tín dụng để thực hiện điều chỉnh nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư 02 và Thông tư 09 của Ngân hàng Nhà nước. Đây là một hoạt động được Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng đánh giá là khá hiệu quả, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng và cũng phù hợp với lộ trình áp dụng các chuẩn mực Basel II của Ngân hàng Nhà nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy Trung tâm đẩy mạnh chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, trở thành việc làm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đương

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)