Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

31/05/2019 | 424

Chiều 31/5, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc nhằm triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho biết, đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, việc kiểm tra sẽ giúp các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đặc biệt tuyệt đối không gây khó khăn đến hoạt động cho các đơn vị đến kiểm tra. “Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 11/2016 đến thời điểm kiểm tra. Kết quả kiểm tra của các đoàn sẽ báo cáo Ban Bí thư trong Quý III/2019” - đồng Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Theo đồng chí Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 30/10/2016, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã được ban hành. Ngày 19/12/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngày 25/10/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW về việc “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Khẳng định những quy định trên đều nhấn mạnh vào trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng chí Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho rằng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện được điều này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện quyết tâm cao và quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, các cơ quan và các địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ để điều tra, xét xử những vụ án tham nhũng lớn, đi đến cùng những vụ việc tham nhũng, lãng phí mà nhân dân phản ánh và không có vùng cấm trong xét xử vụ việc, từ đó đã tạo được niềm tin trong nội bộ và củng cố vững chắc niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Trân trọng nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nếu không có sự vào cuộc và sự tham gia của nhân dânthì không thể thành công, Chủ tịch Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho rằng, đây chính là động lực để MTTQ cùng các đoàn thể tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các cơ quan nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, phê bình và tự phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

Để quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi cho Đoàn Kiểm tra trước ngày 20/6/2019 theo Đề cương và dựa trên cơ sở gợi ý chung của Ban Bí thư. Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và chỉ ra những điểm mạnh trong quá trình triển khai, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đưa ra những giải pháp cần khắc phục trong giai đoạn tới để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định nêu gương.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc, thẩm tra, xác minh tại một số tổ chức đảng trực thuộc. Vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo cụ thể cho các tổ chức đảng biết để chủ động thực hiện. Từ đó các tổ chức đảng thông qua tập thể cấp ủy về nội dung báo cáo và gửi kèm các tài liệu, hồ sơ có liên quan cho Đoàn kiểm tra trước khi Đoàn kiểm tra đến làm việc.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Thống nhất với kế hoạch và lịch kiểm tra của đoàn kiểm tra, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhất trí chấp hành và thành lập Tổ giúp việc để triển khai kế hoạch kiểm tra. Nội dung báo cáo sẽ bám sát đề cương và bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với các quy định 101, 55, 08 về nêu gương của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

P.V

 


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
20 giờ trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)