Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

27/02/2014 | 1757

Sáng ngày 26/02/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản nhất của chuyên đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; tư tưởng Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm; sự vận dụng những nội dung trên trong giai đoạn hiện nay.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với Tổ quốc, đối với nhân dân bắt nguồn từ nguyên lý “Nước lấy dân làm gốc” “Sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành”, “Nhân dân là người làm ra lịch sử”, có dân là có tất cả. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ đuợc giao; ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng…
 


PGS.TS Ngô Văn Thạo trình bày chuyên đề tại Hội nghị
 
Chủ nghĩa cá nhân có nhiều biểu hiện như: bệnh nể nang, bệnh cá nhân, bệnh hữu danh vô thực, bệnh lười biếng, bệnh tham ô, bệnh kéo bè, kéo cánh …; đôi khi lại được ngụy trang bằng những điều đẹp đẽ như “hiền lành”, “đoàn kết”. Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc đẻ ra mọi thói hư tật xấu, là nguyên nhân của mọi sai lầm của cán bộ, đảng viên, là cội nguồn để mất lòng tin của dân với Đảng và là một trong những nguy cơ đối với đảng cầm quyền… Chống chủ nghĩa cá nhân là một cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài, gian khổ vì nó ẩn nấp trong tư tưởng và suy nghĩ cũng như hành vi của mỗi con người.
Nói đi đôi với làm là nguyên tắc đầu tiên trong 3 nguyên tắc đạo đức cách mạng: nói thì phải làm, xây cùng đi với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời. Nói thì phải làm thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm. Điều đầu tiên cán bộ, đảng viên phải nói đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói phải cụ thể, thiết thực, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao; không được “Nói một đằng, làm một nẻo”. Muốn vậy, mỗi người phải vượt qua chính mình, vượt qua cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân. Nói đi đôi với làm phải được thể hiện bằng kết quả công việc và cũng là biểu hiện sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức nêu gương trước nhân dân…
 


Quang cảnh Hội nghị
 
Tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm đầu tiên là tự xác định trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với nhân dân; tự tìm tòi con đường cứu dân, cứu nước và sau đó là giác ngộ cho mọi tầng lớp người Việt Nam, trước hết là thanh niên, trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân. Người nhận thức trách nhiệm của mình là nhận sự ủy thác của quốc dân, đồng bào, hoàn thành trách nhiệm đuợc Tổ quốc giao phó và sẵn sàng xin lỗi nhân dân khi Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng về phong cách sống chân thành, khiêm tốn, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân, ngay cả khi sắp đi vào cõi vĩnh hằng, Người cũng căn dặn để tiết kiệm thời giờ và tiền bạc của nhân dân. Người cũng là tấm gương mẫu mực về “Nói đi đôi với làm”. Cả cuộc đời Người là thực hành 5 nội dung căn cốt nhất: Thực hành lý luận; thực hành dân chủ, thực hành đại đoàn kết, thực hành dân vận, thực hành đạo đức cách mạng và thực hành đạo đức làm người…
Để triển khai thực hiện tốt chủ đề học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, phải gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; mỗi tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được quy định trách nhiệm cụ thể nhưng trước hết là sự nỗ lực, tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện của mối cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
NTH
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ
3 tháng trước

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay
4 tháng trước

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
4 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016 (4 năm trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (4 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (4 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (4 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (4 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (4 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)