Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương

21/08/2021 | 143

Sáng 21/8/2021, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức buổi làm việc giữa lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chủ trì buổi làm việc.

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26-3-2009, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và Tổ biên tập. Theo đó, 6 đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy định 215. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng tổ chức các cuộc khảo sát thực tiễn tại 6 đảng uỷ đơn vị trên để xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư.

Qua ý kiến đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cũng là đại diện lãnh đạo 6 đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, Quy định 215 đã tạo cơ sở quan trọng để đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò hạt nhân chính trị, khẳng định chức năng lãnh đạo toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ có tính hệ thống trong lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc trong các đảng bộ được nâng cao. Về cơ bản, Quy định 215 phù hợp và đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, sau 12 năm triển khai tổ chức thực hiện, Quy định bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc chưa phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua khảo sát thực tiễn và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cũng đề xuất, kiến nghị một số phương án trong Báo cáo tổng kết nhằm khắc phục và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định 215.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực chuẩn bị của Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương và các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Tuy nhiên, đồng chí Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý, Báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư cần bám sát theo các nội dung trong Quy định 215 để đánh giá, đồng thời phải bổ sung thêm số liệu cụ thể để tăng tính thực tiễn và giàu sức thuyết phục. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương là mô hình tổ chức đảng “2 trong 1” mang tính đặc thù thuộc Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương khi vừa thực hiện chức năng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, công tác quần chúng, vừa lãnh đạo tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên. Do đó, Báo cáo cũng cần chỉ rõ và đánh giá sâu sắc hơn nữa mô hình tổ chức đảng này có ưu điểm, khó khăn, vướng mắc gì cần giải quyết sau 12 năm thực hiện (vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; quan hệ công tác). "Qua các ý kiến đánh giá của lãnh đạo đảng uỷ các đơn vị sự nghiệp Trung ương, mô hình hoạt động hiện tại là cơ bản phù hợp, thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp, tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế, vướng mắc cần làm rõ, đồng thời cần xây dựng được quy chế làm việc mẫu cho ban chấp hành đảng bộ đơn vị sự nghiệp Trung ương và các quy chế phối hợp công tác", đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cần nghiên cứu, đánh giá sâu sắc hơn để nâng tầm mô hình tổ chức cơ sở đảng này, đặc biệt về vấn đề xây dựng tổ chức bộ máy và quan hệ công tác (với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; với Ban Cán sự đảng Chính phủ; với Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương), đồng thời nghiên cứu xem xét thêm các quy định mới của Trung ương (như Quy định số 172-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng Trung ương), để đề xuất hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế sát với thực tiễn, trên cơ sở đó, tham mưu cho Ban Bí thư việc sửa đổi, bổ sung Quy định 215 phù hợp trong tình hình mới. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, đây là mô hình hay cần được nghiên cứu để nhân rộng trong tương lai.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cùng các vụ, cục, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương và Ban Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tổng kết trước khi trình Ban Bí thư.

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
12 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)
13 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng
14 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021
27 ngày trước

• Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (28 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (1 tháng trước)

• Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 8/2021 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (2 tháng trước)

• Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Huân chương và các hình thức khen thưởng (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 5 (mở rộng) (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 6/2021 (4 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 6/2021 (4 tháng trước)