Album hình ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Đảng ủy Khối

7 năm trước | 3961