Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

20/02/2017 | 21477

Ngày 17/02/2017, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Khối phối hợp với Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối tổ chức buổi Tọa đàm về “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối và đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối đồng chủ trì. Dự buổi Tọa đàm còn có các đồng chí Ủy viên Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và đại diện một số đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận làm rõ về nội hàm của cải cách hành chính trong công tác đảng; xác định chủ thể thực hiện cải cách hành chính trong đảng; đánh giá thực trạng, nguyên nhân hạn chế của việc cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thảo luận về mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cần thiết trong việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất về sự cần thiết phải cải cách hành chính trong công tác đảng ở Đảng bộ Khối, đây là nội dung quan trọng, vấn đề cấp thiết để góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Các đại biểu cũng cho rằng, không nên đề cập dàn trải nội dung cải cách hành chính trong công tác đảng mà cần lựa chọn những nội dung cần thiết như cải cách hành chính trong đánh giá, kiểm điểm đảng viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng,…đảm bảo thiết thực, có tính khả thi cao và phù hợp với tình hình thực tiễn trong Đảng bộ Khối.

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối giao Thư ký Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối tiếp thu, tổng hợp báo cáo kết quả buổi Tọa đàm với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./.

                                                                                                                                                     Lê Chí Hướng

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng soạn thảo văn bản
1 tháng trước

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
9 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2017
5 năm trước

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
6 năm trước

• Ban Tuyên giáo Trung ương:Trao tặng Huy hiệu 50 năm, 30 năm tuổi Đảng cho ba đồng chí đảng viên (6 năm trước)

• Nhìn lại kết quả sau một năm hoạt động của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ: Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng-Đoàn thể và Vụ Pháp chế (7 năm trước)

• Về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (8 năm trước)

• Tin buồn (8 năm trước)

• Đảng ủy Khối tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy (8 năm trước)

• Hội nghị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, thành ủy năm 2014 khu vực miền Trung - Tây Nguyên (8 năm trước)

• Một số hoạt động nổi bật của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong tháng 7/2014. (8 năm trước)

• Nghị định mới về thi đua, khen thưởng (8 năm trước)

• 6 tháng đầu năm 2014: 2.117 lượt địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc (8 năm trước)