Công tác kiểm tra

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát

 04/07/2012 |  2957

Ngày 03/7/2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm 2012 với các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương khu vực Vụ Trung ương I.

Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 28/02/2012 |  2234

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, ngày 28/02/2012, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối số 381, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2011

 17/12/2011 |  2634

Trong 02 ngày 16-17/12/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 của Đảng và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thanh tra Chính phủ: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đông người

 22/10/2011 |  2017

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2011, các cơ quan Nhà nước các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đông người, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần ...

Triển khai giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc

 07/05/2011 |  3064

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương triển khai giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm 2010

 07/05/2011 |  2386

Ngày 21/6/2010, tại trụ sở Bộ Công Thương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát sáu tháng đầu năm 2010, khu vực Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.