Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

 08/09/2011 |  2528

Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác năm 2011, sáng ngày 07/9/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 4 ...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước

 07/09/2011 |  3028

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sáng ngày 06/9/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các ...

Đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 25/08/2011 |  2245

Ngày 13/5/2011 đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 25/08/2011 |  2744

Ngày 10/8/2011, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010-2015

 25/08/2011 |  3283

Sáng 25/01/2011, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2 (mở rộng) đã diễn ra tại trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm tổng kết công tác năm 2010, thảo luận và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN&MT

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN&MT

 19/08/2011 |  2779

Chiều 8/8/2011 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với một số tổ chức đảng  thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với một số tổ chức đảng thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 17/08/2011 |  1538

Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong các ngày từ 23/6-02/7/2011

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2010-2015

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2010-2015

 07/05/2011 |  2010

  Sáng ngày 10/3/2010, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã diễn ra. Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Hội nghị lần này có nhiệm vụ bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015 ...