Công tác Lãnh đạo chỉ đạo

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2010-2015

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2010-2015

 07/05/2011 |  1852

  Sáng ngày 10/3/2010, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã diễn ra. Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Hội nghị lần này có nhiệm vụ bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015 ...