Công tác chỉ đạo

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Chỉ thị 03 kiểm tra việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

 10/09/2012 |  2093

Sáng ngày 30/08/2012, tại trụ sở TTXVN, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Bộ phận giúp việc) đã làm việc với Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan TTXVN về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ ...

Gắn kết chặt chẽ giữa việc học và làm theo tấm gương của Bác với công tác xây dựng Đảng

Gắn kết chặt chẽ giữa việc học và làm theo tấm gương của Bác với công tác xây dựng Đảng

 10/09/2012 |  1871

  Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 6 tháng đầu năm 2012; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian ...

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  2449

Trong 02 ngày, 6/10 và 7/10/2011 tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010

 10/09/2012 |  3839

Sau Hội nghị tổng kết năm 2009 và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (vào tháng 12/2009), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐUK tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động trong năm 2010, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giao ban công tác quý II/2012.

 10/09/2012 |  1936

Sáng ngày 14/06/2012, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2012.