Các hoạt động Đoàn thể

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại Hà Giang

 07/05/2011 |  2229

Từ ngày 19 - 21/3/2010, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tại Hà Giang.

Hội thảo khoa học “Vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với vấn đề cải cách hành chính theo đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan quản lý nhà nước”

 07/05/2011 |  2406

Sáng ngày 17/3/2010, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương với vấn đề cải cách hành chính theo đề án 30 và áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan quản lý nhà nước”.

Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2010

 07/05/2011 |  1921

Ngày 28/2, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2010