Hoạt động ở cơ sở

Việc nhó nghĩa tình

Việc nhó nghĩa tình

 11/10/2012 |  1431

 Thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ khi phát động Cuộc vận động đầu tiên của Bộ Chính trị (khóa X), Đảng bộ tỉnh Sơn La đã kêu gọi đảng viên trong toàn Đảng bộ mỗi tháng tiết kiệm 1.000 đồng, đóng góp xây dựng “Quỹ tiết kiệm đảng viên” để giúp đỡ ...

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ: Đẩy mạnh Cuộc vận động bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ: Đẩy mạnh Cuộc vận động bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  1740

Chiều nay (24/7), Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai hướng dẫn thực hiện “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Đảng ...

Báo Nhân dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 10/09/2012 |  2827

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 7-11-2006 đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo ...