Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng mức lương hưu trần và sàn để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu

Xây dựng mức lương hưu trần và sàn để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu

 15/06/2018 |  2742

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Bên lề hành lang Quốc hội, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã trao đổi về vấn đề này.

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

 14/06/2018 |  156

Chúng ta tin tưởng rằng, với các giải pháp có tính khả thi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và mới đây là Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, sẽ góp phần thiết thực vào việc tăng cường giáo dục liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục kiên định lập ...

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

 13/06/2018 |  1117

Trong 03 ngày từ 06 - 08/6/2018, tại Phú Yên và Khánh Hòa, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa về mô hình, tổ chức bộ máy ...

Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước

Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước

 12/06/2018 |  832

Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước là bài viết của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính ...

Từng bước phát triển BHXH vững chắc

Từng bước phát triển BHXH vững chắc

 12/06/2018 |  372

Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH đã khẳng định BHXH góp phần ổn định chính trị, xã hội, đời sống nhân dân; quỹ BHXH là quỹ an sinh lớn nhất. Để BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước tiến tới BHXH ...

Cải cách chính sách BHXH: Tiền đề phát triển bền vững

Cải cách chính sách BHXH: Tiền đề phát triển bền vững

 08/06/2018 |  1091

Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Việc ban hành nghị quyết này được coi là bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh ...

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nỗ lực cải cách vì người lao động

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nỗ lực cải cách vì người lao động

 06/06/2018 |  310

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5/2018. Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chính sách BHXH mới mang đến nhiều lợi ích cho người dân

Chính sách BHXH mới mang đến nhiều lợi ích cho người dân

 06/06/2018 |  143

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XII) đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm mới và mang tính đột phá cao.

Thường trực  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

 01/06/2018 |  461

Sáng ngày 01/6/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty (TCT) Cảng Hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng công tác lãnh đạo trong thời gian tới. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương ...

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

 31/05/2018 |  2288

Sáng ngày 31/5/2018, tại Đồng Nai, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. ...