Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 27/12/2018 |  154

Chiều 26/12/2018, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 4 nội dụng trọng tâm được Trung ương thảo luận, cho ý kiến. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của ...

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 25/12/2018 |  132

Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tìm kiếm các giải pháp để tăng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH

Tìm kiếm các giải pháp để tăng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH

 24/12/2018 |  113

Nghị quyết số 28 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã đặt mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; năm 2025 đạt khoảng 45% và năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Theo ...

Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban Cụm Công tác số 2, Khối 487

Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban Cụm Công tác số 2, Khối 487

 22/12/2018 |  124

Chiều 21/12/2018, Hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối (đơn vị Cụm trưởng cụm công tác số 2 Hội CCB Khối 487) tổ chức Hội nghị giao ban Cụm nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác hội năm 2018 các đơn vị Cựu chiến binh Cụm công tác số 2 (Khối 487) trực thuộc Trung ương ...

Quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

 22/12/2018 |  113

Sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN (1986-2018), đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Trong đó, Đảng và Nhà nước đã có những đổi mới tư duy về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình quốc tế, ...

Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

 21/12/2018 |  160

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định phương hướng: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng... Đây là quan điểm cơ bản của Đảng ta về xây ...

Từ ngày 01/7/2019 tăng các mức hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Từ ngày 01/7/2019 tăng các mức hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động

 15/12/2018 |  142

Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019, tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ cho phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 15/12/2018 |  252

Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bảo đảm an sinh xã hội, mục tiêu và động lực phát triển quyền con người

Bảo đảm an sinh xã hội, mục tiêu và động lực phát triển quyền con người

 11/12/2018 |  153

Sự ra đời của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát là một trong những thành công nổi bật của Hội đồng Nhân quyền. Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, Việt Nam đặc biệt coi trọng.

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

 06/12/2018 |  245

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay ở các cơ quan Trung ương cũng như mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại giữa hai nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy Khối đã chủ động gắn kết ...