Đào tạo - Bồi dưỡng

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-CT1/2016 đi thực tế tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-CT1/2016 đi thực tế tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 13/03/2017 |  742

Thực hiện chương trình học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K3-CT1 và nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức trong quá trình học tập để vận dụng vào đánh giá, tổng hợp, giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác, trong hai ngày 11-12/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính ...

Giới thiệu sách: “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”

Giới thiệu sách: “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”

 13/03/2017 |  1402

Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

 04/03/2017 |  1243

Ngày 02/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2017

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2017

 04/03/2017 |  1913

Ngày 01/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2017

Giới thiệu sách:“Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt”

Giới thiệu sách:“Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt”

 03/03/2017 |  1131

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 12/2016

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 12/2016

 05/01/2017 |  763

Ngày 28/12/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 12/2016

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 23/12/2016 |  3838

Ngày 22/12/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình năm 2016

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình năm 2016

 19/12/2016 |  1986

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình năm 2016 cho các đồng chí là đối tượng đảng viên mới của 19 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K28B-16 năm 2016

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K28B-16 năm 2016

 02/12/2016 |  1035

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 30/11/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức K28B-16 cho 75 ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 23/11/2016 |  2968

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài là một tư tưởng xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Người. Người đã kế thừa những tinh hoa, tư tưởng của dân tộc Việt Nam về coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu ...