Đào tạo - Bồi dưỡng

Giới thiệu tác phẩm “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay”

Giới thiệu tác phẩm “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay”

 05/04/2017 |  615

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Giới thiệu sách: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển

Giới thiệu sách: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển

 30/03/2017 |  665

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kế thừa, đổi mới và phát triển”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2017

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2017

 28/03/2017 |  2047

Ngày 22/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2017

Giới thiệu sách: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”

Giới thiệu sách: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”

 24/03/2017 |  2209

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-CT1/2016 đi thực tế tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-CT1/2016 đi thực tế tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 13/03/2017 |  822

Thực hiện chương trình học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K3-CT1 và nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức trong quá trình học tập để vận dụng vào đánh giá, tổng hợp, giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác, trong hai ngày 11-12/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính ...

Giới thiệu sách: “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”

Giới thiệu sách: “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”

 13/03/2017 |  1454

Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

 04/03/2017 |  1311

Ngày 02/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15