Công tác tuyên giáo

Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng  trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất,  đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương

Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương

 18/01/2018 |  1279

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung cao độ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, luôn coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị tư ...

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018

 15/01/2018 |  1959

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

 22/12/2017 |  795

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

Hội nghị Báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

 15/12/2017 |  713

Ngày 15/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 12/2017 thông qua hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

 24/01/2017 |  2484

(TG)- Ngày 05/01/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn Số 21-HD/BTGTW, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.  

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 22/12/2016 |  4250

Ngày 20/12/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

 25/10/2016 |  3581

Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần đưa đường lối đổi mới của Đảng đi ...

Hội nghị Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016

Hội nghị Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016

 13/10/2016 |  2288

Ngày 09/10/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền an toàn giao thông năm 2016 cho cán bộ, đảng viên, báo cáo viên và tuyên truyền viên thuộc 16 đơn vị trong Khối các cơ quan Trung ương

Nâng cao kỹ năng phát hiện và ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Nâng cao kỹ năng phát hiện và ngăn chặn vận chuyển trái phép động vật hoang dã

 05/10/2016 |  3269

(TG)-Đó là chủ đề của cuộc hội thảo thiết thực triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” ; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một ...

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy

 08/08/2016 |  4737

(TG)-Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một trong các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là chú trọng ...