Công tác tuyên giáo

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ​

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ​

 13/02/2018 |  2477

(ĐCSVN) - Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, với phương châm: “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, “Hướng mạnh về cơ sở”, “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong ...

Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018

Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018

 02/02/2018 |  2090

Sáng 02/02/2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I-2018, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng và báo cáo viên năm 2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ...

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội

 29/01/2018 |  1105

Ngày 24/01/2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối tháng 01 năm 2018, triển khai công tác nghiên cứu dư luận xã hội tháng 2 năm 2018. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, ...

Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng  trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất,  đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương

Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương

 18/01/2018 |  1292

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung cao độ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, luôn coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị tư ...

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018

 15/01/2018 |  1965

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

 22/12/2017 |  818

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

Hội nghị Báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc

 15/12/2017 |  731

Ngày 15/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 12/2017 thông qua hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

 24/01/2017 |  2503

(TG)- Ngày 05/01/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn Số 21-HD/BTGTW, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.  

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 22/12/2016 |  4260

Ngày 20/12/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

 25/10/2016 |  3598

Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần đưa đường lối đổi mới của Đảng đi ...