Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Pác Bó - Cao Bằng

Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới tại Pác Bó - Cao Bằng

 08/04/2015 |  673

 Ngày 03/4/2015, tại Khu di tích lịch sử Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã phối hợp với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 20 quần chúng thuộc 13 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy KTNN. 

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

 28/03/2015 |  692

 Chiều ngày 25/3/2015, tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục nhiệm kỳ 2015- 2017.

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải: Đại hội chi bộ Chi bộ Vụ Tài chính và Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải: Đại hội chi bộ Chi bộ Vụ Tài chính và Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ

 28/03/2015 |  671

Ngày 27/3/2015, Chi bộ Vụ Tài chính và Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

Giới thiệu chi bộ tiêu biểu

Giới thiệu chi bộ tiêu biểu

 19/03/2015 |  698

 Chi bộ Vụ Chính sách tiền tệ là chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương. Chi bộ có 30 đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong việc hoạch định và tổ chức điều hành chính sách tiền tệ. Đó là một nhiệm vụ nặng nề, có tính chất ...