Đào tạo - Bồi dưỡng

Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 170 quần chúng ưu tú đến từ 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 07/05/2011 |  1887

Từ ngày 29/3/2010 đến ngày 02/4/2010 và từ ngày 19/4/2010 đến ngày 23/4/2010 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 170 quần chúng ưu tú đến từ 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 83 quần chúng ưu tú đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 07/05/2011 |  1976

Sáng ngày 03/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 83 quần chúng ưu tú đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”

 07/05/2011 |  2361

Sáng ngày 23/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 80 đồng chí là những đảng viên dự bị của 12 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.