Đào tạo - Bồi dưỡng

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý đại biểu dự đại hội và kiểm phiếu bầu cử

 07/05/2011 |  2226

Sáng ngày 07/6/2010, tại Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai giảng lớp tập huấn triển khai phần mềm quản lý đại biểu dự đại hội và kiểm phiếu bầu cử cho 68 học viên của 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trong Khối.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính cho hơn 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức

 07/05/2011 |  2281

Chiều ngày 20/5/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối phối hợp cùng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính cho hơn 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đảng bộ trực thuộc Khối.

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 85 quần chúng ưu tú đến từ 02 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối

 07/05/2011 |  1945

Sáng ngày 11/5/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 85 quần chúng ưu tú đến từ 02 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 83 đồng chí là những đảng viên dự bị của 08 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 07/05/2011 |  1940

Sáng ngày 05/5/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 83 đồng chí là những đảng viên dự bị của 08 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”

 07/05/2011 |  2062

Sáng ngày 07/4/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 67 đồng chí là những đảng viên dự bị của 10 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 170 quần chúng ưu tú đến từ 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 07/05/2011 |  1813

Từ ngày 29/3/2010 đến ngày 02/4/2010 và từ ngày 19/4/2010 đến ngày 23/4/2010 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 170 quần chúng ưu tú đến từ 15 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 83 quần chúng ưu tú đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 07/05/2011 |  1901

Sáng ngày 03/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 83 quần chúng ưu tú đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”

 07/05/2011 |  2285

Sáng ngày 23/3/2010, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng khóa học “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” cho 80 đồng chí là những đảng viên dự bị của 12 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.