Đào tạo - Bồi dưỡng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012

 08/02/2012 |  1487

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012

Kế hoạch mở lớp năm 2012

 02/02/2012 |  1713

Ngày 09/01/2012, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2012, để biết thêm chi tiết, đề nghị truy cập vào thư mục Tài liệu- Văn kiện - Văn bản của website Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I, năm 2012

 17/01/2012 |  3448

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới Khóa I năm 2012

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước  chương trình chuyên viên cao cấp

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp

 16/01/2012 |  1842

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp

Bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức Khóa I

Bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức Khóa I

 11/01/2012 |  1781

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận - Chính trị Hành chính tại chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Khóa I

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương từng bước phát triển

 03/01/2012 |  3197

Trong năm 2011, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã xác định đúng và trúng những nhiệm vụ trọng tâm

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước  chương trình chuyên viên chính

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính

 22/12/2011 |  1583

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối phối hợp với Học viện Hành chính tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính

Lễ Bế giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng Khóa XV năm 2011

 19/12/2011 |  1653

Ngày 19/12/2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng Khóa XV năm 2011 cho 93 học viên từ 12 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của học viện Xây dựng Đảng

Hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của học viện Xây dựng Đảng

 17/12/2011 |  1472

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Học viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng.

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới Khóa X năm 2011

 13/12/2011 |  1667

Ngày 12/12/2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới Khóa X năm 2011 với 87 học viên đến từ 13 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.