Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong Khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong Khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

 05/04/2018 |  676

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã tổng kết thực tiễn toàn diện, sâu sắc, đề ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng ...

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

 30/03/2018 |  200

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất quan trọng và xuyên suốt là: Tinh giản biên ...

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 26/03/2018 |  725

Đó là mục tiêu đưa ra trong Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành ngày 22/3/2018.

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

 19/03/2018 |  1028

Ngày 08/3/2017, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. ...

Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng cho đảng viên - một nội dung quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức

Giáo dục, rèn luyện nghĩa vụ đạo đức cách mạng cho đảng viên - một nội dung quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức

 14/03/2018 |  1675

TCCS - Nghĩa vụ là một phạm trù cơ bản của cả đạo đức học và luật học. Xây dựng Đảng về đạo đức có nhiều nội dung, trong đó có vấn đề cốt lõi là xây dựng nghĩa vụ đạo đức, bởi nó là yếu tố chủ yếu cấu tạo nên chuẩn mực đạo đức và chi phối đến ...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Thành phố thông minh và quản lý đô thị trong tình hình hiện nay”

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Thành phố thông minh và quản lý đô thị trong tình hình hiện nay”

 07/03/2018 |  1404

Ngày 06/3/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I với chủ đề “Thành phố thông minh và quản lý đô thị trong tình hình hiện nay”. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí ủy viên Ban ...

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, suy nghĩ về một số việc cần thực hiện trong giai đoạn mới của Đảng bộ Khối

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, suy nghĩ về một số việc cần thực hiện trong giai đoạn mới của Đảng bộ Khối

 26/02/2018 |  1656

Ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã quyết định lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ Khối (Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại, Khối I) và Ban Cán sự đảng Ngoài nước. Qua 10 thực hiện, đến tháng 12/2017 Đảng ...

Quy trình công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng

Quy trình công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng

 10/02/2018 |  434

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hành trình và động lực mới

Hành trình và động lực mới

 03/02/2018 |  1481

Tết đến, xuân đã về trên khắp dải đất, mọi miền quê giang sơn gấm vóc Tổ quốc yêu thương, trong tràn ngập sắc xuân, lồng lộng sắc cờ hồng của Đảng. Người Việt Nam, từng cung bậc khác nhau, chung âm hưởng - mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới. Mỗi độ xuân về, đồng bào ta ...

Mãi mãi niềm tin theo Đảng

Mãi mãi niềm tin theo Đảng

 03/02/2018 |  306

Xuân Mậu Tuất năm 2018, Đảng ta tròn 88 tuổi. 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã làm nên những thắng lợi vĩ đại.