Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước

Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước

 12/06/2018 |  813

Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước là bài viết của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính ...

Từng bước phát triển BHXH vững chắc

Từng bước phát triển BHXH vững chắc

 12/06/2018 |  359

Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH đã khẳng định BHXH góp phần ổn định chính trị, xã hội, đời sống nhân dân; quỹ BHXH là quỹ an sinh lớn nhất. Để BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước tiến tới BHXH ...

Cải cách chính sách BHXH: Tiền đề phát triển bền vững

Cải cách chính sách BHXH: Tiền đề phát triển bền vững

 08/06/2018 |  1075

Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Việc ban hành nghị quyết này được coi là bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh ...

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nỗ lực cải cách vì người lao động

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) nỗ lực cải cách vì người lao động

 06/06/2018 |  299

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 5/2018. Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chính sách BHXH mới mang đến nhiều lợi ích cho người dân

Chính sách BHXH mới mang đến nhiều lợi ích cho người dân

 06/06/2018 |  132

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XII) đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH với nhiều điểm mới và mang tính đột phá cao.

Thường trực  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

 01/06/2018 |  447

Sáng ngày 01/6/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty (TCT) Cảng Hàng không Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng công tác lãnh đạo trong thời gian tới. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương ...

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai

 31/05/2018 |  2279

Sáng ngày 31/5/2018, tại Đồng Nai, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. ...

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 28/05/2018 |  295

Ngày 23/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết  

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

 23/05/2018 |  1307

Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin giới thiệu toàn ...

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

 21/05/2018 |  2339

Ngày 19/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin giới ...