Đào tạo - Bồi dưỡng

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2017

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2017

 28/03/2017 |  1988

Ngày 22/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2017

Giới thiệu sách: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”

Giới thiệu sách: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”

 24/03/2017 |  2108

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-CT1/2016 đi thực tế tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức cho lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K3-CT1/2016 đi thực tế tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 13/03/2017 |  687

Thực hiện chương trình học tập của lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K3-CT1 và nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức trong quá trình học tập để vận dụng vào đánh giá, tổng hợp, giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác, trong hai ngày 11-12/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính ...

Giới thiệu sách: “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”

Giới thiệu sách: “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”

 13/03/2017 |  1373

Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Những bài viết của Bác Hồ trên báo Nhân Dân”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

 04/03/2017 |  1220

Ngày 02/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K18B-15

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2017

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2017

 04/03/2017 |  1888

Ngày 01/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2017

Giới thiệu sách:“Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt”

Giới thiệu sách:“Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt”

 03/03/2017 |  1109

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 12/2016

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 12/2016

 05/01/2017 |  735

Ngày 28/12/2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 12/2016

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 23/12/2016 |  3795

Ngày 22/12/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình năm 2016

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình năm 2016

 19/12/2016 |  1961

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình năm 2016 cho các đồng chí là đối tượng đảng viên mới của 19 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.