Tài liệu tham khảo

"Tôi học Bác Hồ đức tính kiên trì và nhẫn nại"...

 10/09/2012 |  2763

Do tai nạn nghề nghiệp mà tay phải đeo bàn tay giả, còn bàn tay trái cầm nắm rất khó khăn, nhưng hơn 20 năm nay ông vẫn không ngừng sáng tạo khoa học. Ðó là GS, TS Trần Ðức Thiệp (cùng với GS, TS Nguyễn Văn Ðỗ) vinh dự được trao tặng giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2011 với công trình "Nghiên ...

Giới thiệu sách tham khảo phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Giới thiệu sách tham khảo phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4

 10/09/2012 |  2809

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật tổ chức giới thiệu sách tham khảo phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

 Hai bài thơ chúc Tết năm Thìn của Hồ Chủ Tịch

Hai bài thơ chúc Tết năm Thìn của Hồ Chủ Tịch

 10/09/2012 |  3672

  Dù bận trăm công nghìn việc nhưng suốt 22 xuân truyền thống của dân tộc - kể từ năm 1947 đến năm 1969, mỗi dịp Tết đến xuân về, Bác Hồ thường có thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước

Học và làm theo Bác trong công tác tuyên truyền

Học và làm theo Bác trong công tác tuyên truyền

 10/09/2012 |  2692

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền cách mạng là một hoạt động thống nhất trên ba mặt: Thứ nhất là nhận thức về mục đích và vai trò của tuyên truyền. Thứ hai là phương pháp tuyên truyền. Thứ ba là yêu cầu đối với người làm công tác tuyên truyền. Cả ba mặt luôn luôn thống ...

Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  2877

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.