Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8/2018

Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8/2018

 30/08/2018 |  80

Sáng ngày 29/8, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8/2018. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ BHXH, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Vụ BHYT, Bộ ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 27/08/2018 |  98

Dân tộc ta trải qua hơn 4 ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trong mỗi giai đoạn, thời đại khác nhau, cộng đồng các dân tộc Việt Nam không ngừng nỗ lực đoàn kết, hun đúc lòng yêu nước, kiên cường dũng cảm trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động ...

Cách mạng Tháng Tám và bài học lớn về xây dựng Đảng

Cách mạng Tháng Tám và bài học lớn về xây dựng Đảng

 20/08/2018 |  101

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân dân ta trong thế kỷ XX. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào mùa thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận  mệnh ...

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bao phủ toàn dân

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới bao phủ toàn dân

 17/08/2018 |  98

Bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của một đất nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của một chế độ xã hội. Trong đó, chính sách bảo hiểm xã hội luôn được coi là trụ cột ...

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Trung ương Khóa XII

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Trung ương Khóa XII

 14/08/2018 |  102

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ I, năm 2018).  

Nâng cao hiệu quả giám sát về chính sách an sinh xã hội

Nâng cao hiệu quả giám sát về chính sách an sinh xã hội

 10/08/2018 |  103

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát an sinh xã hội về BHXH, BHYT của cơ quan dân cử nói chung và Ủy ban Về các vấn đề xã hội nói riêng, có rất nhiều việc phải làm, từ ...

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội - Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân

 06/08/2018 |  128

 (Chinhphu.vn) - Ngày 3/8, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm “Cải cách chính sách BHXH - Hướng tới BHXH toàn dân” nhằm cung cấp thêm thông tin về các chính sách BHXH trong thời gian tới theo Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm quyền an sinh của người dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm quyền an sinh của người dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

 01/08/2018 |  100

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển chính sách an sinh xã hội, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi phải có bước đột phá, cải cách để chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm xã hội, đạt ...

Tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng

 26/07/2018 |  968

Ngày 25/7/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề “Thông tin giả, thông tin xấu và việc tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ...

Chính sách ưu đãi đối với các gia đình người có công với cách mạng

Chính sách ưu đãi đối với các gia đình người có công với cách mạng

 26/07/2018 |  230

Ưu đãi người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là vấn đề đạo lý, truyền thống mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội; không chỉ là vấn đề cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu ...