Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nâng cao chất lượng chi bộ góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nâng cao chất lượng chi bộ góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 05/11/2018 |  85

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 07/11/1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Sự ra đời của Liên chi cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan ...

Liên hoan văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Liên hoan văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 02/11/2018 |  158

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018), chiều 02/11/2018, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ...

Phát huy truyền thống 70 năm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh

Phát huy truyền thống 70 năm tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh

 02/11/2018 |  80

Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương) được thành lập ngày 7/11/1948, tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên công tác trong các cơ quan Trung ương. Đến nay, Đảng bộ Khối đã 04 lần được sắp xếp, tổ chức lại, ...

Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

 01/11/2018 |  34

Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Đoàn Thanh Hóa đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết ...

Kinh tế có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội đảm bảo

Kinh tế có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội đảm bảo

 27/10/2018 |  48

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 26/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và ba năm thực hiện kế hoạch 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2019.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao

 26/10/2018 |  82

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy ...

Cải cách chính sách BHXH – Hướng tới BHXH toàn dân

Cải cách chính sách BHXH – Hướng tới BHXH toàn dân

 25/10/2018 |  63

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà BHXH hướng đến nhưng quả thực “bài toán khó” đang đặt ra cho ngành BHXH nhiều thách thức lớn, cần kíp có sự vào cuộc của các Bộ, ban ngành liên quan và đặc biệt là sự ủng hộ từ phía người dân, doanh nghiệp.  

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018

 19/10/2018 |  131

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XII, sáng 18/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan ...

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

 15/10/2018 |  57

Quá trình cải cách, đổi mới chính sách BHXH đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển thị trường lao động, xây dựng và hoàn thiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Để Nghị quyết ...

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"

 12/10/2018 |  111

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn ...