Công tác tổ chức

Tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng

 19/09/2011 |  1881

Chiều 16-9-2011, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Hoàng Việt và đồng chí Phó trưởng ...

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 11 năm 2010

 07/05/2011 |  2310

Về công tác tổ chức, cán bộ trong tháng 11, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 9 năm 2010

 07/05/2011 |  2820

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 9, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8 năm 2010

 07/05/2011 |  2491

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6 năm 2010

 07/05/2011 |  1982

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 5 năm 2010

 07/05/2011 |  1761

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 5, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4 năm 2010

 07/05/2011 |  1781

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2010

 07/05/2011 |  1839

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau: