Công tác tổ chức

Cần ngăn ngừa, loại bỏ những kẻ cơ hội

 23/09/2011 |  1815

Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XI của Đảng, ở mục “Đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ” nêu: “Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, cơ hội chủ nghĩa”. Theo tôi, không bổ nhiệm là đương nhiên. Cần thiết ...

Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

 21/09/2011 |  2272

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị trao đổi công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2011 toàn Đảng kết nạp hơn 88 nghìn đảng viên

6 tháng đầu năm 2011 toàn Đảng kết nạp hơn 88 nghìn đảng viên

 19/09/2011 |  1874

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2011 được thực hiện nghiêm túc; số lượng đảng viên mới kết nạp là 88.029 đồng chí, tăng 19,83% so với cùng kỳ năm 2010 (*); số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) kết nạp được đảng viên ...

Tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng

 19/09/2011 |  1927

Chiều 16-9-2011, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Hoàng Việt và đồng chí Phó trưởng ...

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 11 năm 2010

 07/05/2011 |  2366

Về công tác tổ chức, cán bộ trong tháng 11, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 9 năm 2010

 07/05/2011 |  2876

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 9, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8 năm 2010

 07/05/2011 |  2568

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6 năm 2010

 07/05/2011 |  2030

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau: