Công tác tổ chức

6 tháng đầu năm 2011 toàn Đảng kết nạp hơn 88 nghìn đảng viên

6 tháng đầu năm 2011 toàn Đảng kết nạp hơn 88 nghìn đảng viên

 19/09/2011 |  1849

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2011 được thực hiện nghiêm túc; số lượng đảng viên mới kết nạp là 88.029 đồng chí, tăng 19,83% so với cùng kỳ năm 2010 (*); số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) kết nạp được đảng viên ...

Tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng

 19/09/2011 |  1896

Chiều 16-9-2011, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Hoàng Việt và đồng chí Phó trưởng ...

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 11 năm 2010

 07/05/2011 |  2330

Về công tác tổ chức, cán bộ trong tháng 11, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 9 năm 2010

 07/05/2011 |  2847

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 9, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8 năm 2010

 07/05/2011 |  2529

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 8, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6 năm 2010

 07/05/2011 |  1998

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 6, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 5 năm 2010

 07/05/2011 |  1780

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 5, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4 năm 2010

 07/05/2011 |  1798

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 4, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau:

Công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3 năm 2010

 07/05/2011 |  1856

Về công tác tổ chức, cán bộ, trong tháng 2 và tháng 3, Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định sau: