HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010

 10/09/2012 |  3580

Sau Hội nghị tổng kết năm 2009 và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (vào tháng 12/2009), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐUK tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động trong năm 2010, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giao ban công tác quý II/2012.

 10/09/2012 |  1658

Sáng ngày 14/06/2012, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2012.