HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  2201

Trong 02 ngày, 6/10 và 7/10/2011 tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 10/09/2012 |  2631

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Báo Nhân dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 10/09/2012 |  2794

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 7-11-2006 đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo ...

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2010

 10/09/2012 |  3601

Sau Hội nghị tổng kết năm 2009 và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (vào tháng 12/2009), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐUK tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động trong năm 2010, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giao ban công tác quý II/2012.

 10/09/2012 |  1684

Sáng ngày 14/06/2012, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý II/2012.