Công tác dân vận

Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

 25/08/2011 |  2244

Hàng năm, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc quan tâm chỉ đạo nhằm thể hiện sự tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng