Nghiên cứu khoa học

Tổng kết Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2008 - 2011

Tổng kết Chương trình Khoa học Công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2008 - 2011

 05/01/2012 |  1757

Ngày 20/12/2011, Hội nghị tổng kết Chương trình KHCN Vũ trụ (giai đoạn khởi động 2008 – 2011) đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông ...

Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V

Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V

 02/11/2011 |  1760

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 20 - 22/10/2011, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức trọng thể “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V”.

Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ các lợi ích kinh tế - xã hội”

Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ các lợi ích kinh tế - xã hội”

 20/10/2011 |  1872

Từ ngày 10 đến ngày 14/10/2011, tại nhà A1 – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ các lợi ích kinh tế - xã hội”, tên tiếng Anh là “United Nations/Vietnam Workshop on Space Technology Applications for Socio-Economic Benefits”, do Viện Công nghệ Vũ trụ ...

Nhận thức khái niệm “Đảng lãnh đạo”, “Đảng cầm quyền” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

 23/09/2011 |  2368

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng trong các bài viết, bài nói của mình các khái niệm “Đảng lãnh đạo”, “Đảng cầm quyền”. Việc nhận thức rõ các vấn đề đó trong tư tưởng của Người trong giai đoạn hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết, làm cơ sở cho ...