Tài liệu tham khảo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một nhân cách văn hóa kiệt xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một nhân cách văn hóa kiệt xuất

 16/09/2016 |  578

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi hội tụ và tỏa sáng văn hóa Việt Nam. Nhân cách văn hóa của Người không chỉ làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam mà còn khắc sâu trong trái tim bạn bè thế giới. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người không chỉ là dịp để ...

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 09/08/2016 |  496

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền là sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng nhà nước kiểu mới, có sự kế thừa, chọn lọc tinh hoa nhân ...

Bác Hồ viết Di chúc

 09/09/2014 |  1173

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu cuốn sách “Bác Hồ viết Di chúc” Biên soạn: Vũ Kỳ, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2009.

Kỷ niệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9-1969 - 9-2014) : Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Kỷ niệm 45 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9-1969 - 9-2014) : Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 03/09/2014 |  976

 Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử, với những chỉ dẫn quý báu về nhiều vấn đề hệ trọng trước mắt và lâu dài cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Suốt 45 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã không ngừng phấn đấu thực hiện ...

Xây dựng văn hóa cầm quyền của Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng văn hóa cầm quyền của Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 22/08/2014 |  982

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây đã tròn 45 năm. Trong Di chúc, Người nói vấn đề trước tiên là về Đảng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. ...

Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

 08/04/2014 |  1092

Sinh thời Bác rất yêu thích mùa xuân. Theo Người, “một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, “mùa xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch

 29/04/2013 |  1582

 Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ...

"Tôi học Bác Hồ đức tính kiên trì và nhẫn nại"...

 10/09/2012 |  2460

Do tai nạn nghề nghiệp mà tay phải đeo bàn tay giả, còn bàn tay trái cầm nắm rất khó khăn, nhưng hơn 20 năm nay ông vẫn không ngừng sáng tạo khoa học. Ðó là GS, TS Trần Ðức Thiệp (cùng với GS, TS Nguyễn Văn Ðỗ) vinh dự được trao tặng giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2011 với công trình "Nghiên ...