Nghiên cứu khoa học

Chăm lo xây dựng Đảng toàn diện

Chăm lo xây dựng Đảng toàn diện

 08/02/2017 |  877

Kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907- 9/2/2017), chúng ta nhớ những đóng góp to lớn của ông trong công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư Trường Chinh - Một nhân cách lớn của cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Trường Chinh - Một nhân cách lớn của cách mạng Việt Nam

 08/02/2017 |  649

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907 - 09/2/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam.” Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu bài ...

Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2016

 19/01/2017 |  462

Ngày 17/01/2017, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành họp tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối chủ trì phiên họp.

Tổng kết hoạt động Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI.

Tổng kết hoạt động Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI.

 10/03/2016 |  530

Sáng 2-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ Đại ...

Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay

 23/12/2015 |  691

  Kinh nghiệm 85 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 70 năm cầm quyền của Đảng ta khẳng định, một trong những bài học thành công là, luôn cảnh giác, chủ động dự báo và kiên quyết khắc phục có hiệu quả những thách thức, nguy cơ đối với cách mạng, trước nhất từ trong nội bộ Đảng. Trong bối cảnh mới hết ...

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ĐẢNG ỦY VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

 23/10/2015 |  729

Tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN THAM MƯU, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

 21/10/2015 |  707

Tham luận của Đảng bộ Bộ Tư pháp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ  SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ  QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, CÓ HIỆU QUẢ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

 21/10/2015 |  723

Phát biểu tham luận của đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 21/10/2015 |  627

Tham luận của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TRỰC TIẾP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 21/10/2015 |  575

Tham luận của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.