HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

 31/08/2018 |  270

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chiều ngày 31/8/2018, tại trụ sở các cơ quan Đảng Trung ương, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ...

Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày

Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày

 10/07/2018 |  1017

Đảng bộ Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 46 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ tương ứng theo nhiệm vụ của 7 phòng nghiệp vụ. Cơ quan Thanh tra Bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về ...

Nhớ lời Bác Hồ dạy

Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất"

 05/06/2018 |  1350

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí ...

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 04/06/2018 |  1086

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018).

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 31/05/2018 |  360

Tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam. V.I. Lê-nin cũng coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Theo Người: “tự phê bình và phê bình là một việc tuyệt đối cần thiết cho hết ...

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

 18/05/2018 |  993

Trong mỗi thời kỳ đấu tranh, trước mỗi bước ngoặt của cách mạng, cùng với Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch đã kết hợp một cách sáng tạo lý luận Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối chính trị đúng đắn, nêu lên nhiệm vụ, phương hướng phấn đấu cho toàn Đảng và cho đội ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không được làm việc gì trái ý dân

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không được làm việc gì trái ý dân

 14/05/2018 |  964

Trong suốt cuộc đời mình, tiết kiệm là một trong những yêu cầu về đạo đức, lối sống, luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất mực coi trọng. Bác luôn nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của tiết kiệm trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của nước ta. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã ...

Tài liệu sinh hoạt chi bộ chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu sinh hoạt chi bộ chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 01/12/2017 |  1583

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị yêu cầu: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ ...

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 13/11/2017 |  1486

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ những sai lệch. Qua đó, tạo chất kết dính trong nội bộ, là phương thuốc hay nhất để chữa ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 07/11/2017 |  9115

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là đảng viên thuộc Chi bộ A (Chi bộ gồm các đảng viên ở Văn phòng Thường vụ Trung ương, Văn phòng Bí thư Trung ương và Bộ Tổ chức Xem thêm