HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

 19/05/2017 |  1023

Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý cho Trí tuệ và Tâm hồn Việt Nam, cho lòng dũng cảm và đức hy sinh, anh hùng và bất khuất, nghị lực phi thường và niềm tin mãnh liệt vào tương lai của dân tộc và con người Việt Nam. Người còn là sự kết tinh và thăng hoa ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

 19/04/2017 |  1973

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn mang đậm tính khoa học, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn soi sáng cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

 20/03/2017 |  581

Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung tự phê bình và phê bình. Theo Người, tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén để chiến đấu và chiến thắng với những sai lầm, khuyết điểm, là quy luật sống còn đối với ...

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 15/03/2017 |  1056

Thông qua việc học tập và làm theo phong cách nói chung, phong cách ứng xử của Người nói riêng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương khắc phục những hạn chế, yếu kém khi ứng xử trong công tác và cuộc sống ...

Cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguy cơ của đảng cầm quyền

Cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguy cơ của đảng cầm quyền

 10/02/2017 |  2089

TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng Người đã để lại những cảnh báo như là dự báo chính trị về nguy cơ của một đảng cầm quyền mà ngày nay chúng ta cần nghiêm túc suy ngẫm.

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

 20/01/2017 |  634

Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh"nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra hoàn toàn trùng khớp, có chăng chỉ khác ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam

 19/12/2016 |  462

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta. Người khẳng định: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ ...

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 29/11/2016 |  719

BBT: Ngày 22-11-2016, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có bài viết "Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đăng trên chuyên mục "Thực hiện Nghị quyết T.Ư4, khóa XII về xây dựng, chỉnh ...