Công tác kiểm tra

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

 11/09/2018 |  911

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay, đòi hỏi trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ...

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

 26/06/2018 |  2660

Ngày 26/6/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng

 26/04/2018 |  5297

Năm 2017, là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy ...

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng

 15/01/2018 |  2259

(ĐCSVN)- Ngày 12/1, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ ...

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017

 29/12/2017 |  4872

Ngày 29/12/2017, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; phổ biến, quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; trao đổi ...

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 30/12/2016 |  2951

Ngày 27/12/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng

 27/10/2016 |  3731

Trong suốt quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng của dân tộc,  Đảng ta luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Tư tưởng lấy dân làm gốc luôn được quán triệt trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, kỷ luật đảng nói riêng. Do đó, Đảng ...

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 25/10/2016 |  3967

Từ ngày 17 đến ngày 21-10-2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện vụ, việc tham nhũng, lãng phí thông qua kiểm toán

 20/09/2016 |  3817

TCCS - Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên nhiều phương diện, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kiểm tra, kiểm toán, được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội IX, X, XI và XII.

Khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát

Khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát

 16/09/2016 |  6429

Ngày 13/9/2016, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát, đánh giá đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đã tiến hành làm việc với ...