Công tác kiểm tra

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện vụ, việc tham nhũng, lãng phí thông qua kiểm toán

 20/09/2016 |  3497

TCCS - Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên nhiều phương diện, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kiểm tra, kiểm toán, được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội IX, X, XI và XII.

Khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát

Khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát

 16/09/2016 |  6115

Ngày 13/9/2016, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát, đánh giá đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đã tiến hành làm việc với ...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng

 13/11/2015 |  1396

  Theo chương trình công tác, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp các kỳ thứ 35, 36, 37 do các đồng chí: Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Mai Thế Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ...

Thông báo về Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thông báo về Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 30/09/2015 |  1072

Ngày 28-9-2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 8. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay

 08/08/2015 |  1204

  Ngày 7-8-2015, Ban Nội chính trung ương tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo.

 Thanh tra Chính phủ họp báo thường kỳ Quý II năm 2015

Thanh tra Chính phủ họp báo thường kỳ Quý II năm 2015

 24/07/2015 |  997

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã chủ trì phiên họp báo thường kỳ Quý II về kết quả chủ yếu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự họp báo có đại ...

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

 07/05/2015 |  915

Nhằm khuyến khích công dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.  

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2015

 21/04/2015 |  881

 Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, quý I năm 2015, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Kế hoạch đánh giá sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03 về công tác kiểm tra, giám sát

 26/03/2015 |  995

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 103-KH/ĐUK đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương