Khai giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2012
Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Khai giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2012
Thứ năm - 7/6/2012
Ngày 06/6/2012, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2012.
Tham gia Khóa học có 84 học viên đến từ 10 đảng bộ trong Đảng bộ Khối, gồm: Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Văn phòng Quốc hội, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, cơ quan Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Công Thương.

Trong thời gian học tập, từ ngày 06 - 10/6/2012, học viên của lớp được nghe và cùng trao đổi với giảng viên 05 chuyên đề theo tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Tham gia giảng dạy lớp học là các giảng viên, tâm huyết, giàu kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Lễ khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm đã yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc Nội quy khóa học, tích cực nghiên cứu tài liệu và chủ động trao đổi với giảng viên những nội dung, vấn đề bản thân chưa rõ để làm sáng tỏ để hiểu sâu sắc và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng kiến thức đã học vào quá trình phấn đấu, học tập, rèn luyện, và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Hồng Vân - CTV

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN, ĐƠN VỊ ĐẢNG ỦY KHỐI (10/10)
Giới thiệu sách tham khảo phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (10/9)
Xuân Nhâm Ngọ và tác phẩm 'Lịch sử nước ta' của Bác Hồ (10/9)
Hai bài thơ chúc Tết năm Thìn của Hồ Chủ Tịch (10/9)
Xây dựng 32 “Phòng Hồ Chí Minh” (10/9)
Học và làm theo Bác trong công tác tuyên truyền (10/9)
Chỉ thị 1973/CT-TTg năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành (10/9)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (10/9)
Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/9)
Báo Nhân dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (10/9)
Thông báo
Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014
Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI)
Thông cáo báo chí về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012
Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011
Thông tin thị trường

The 'link' start tag on line 17 position 2 does not match the end tag of 'head'. Line 52, position 3.
Tỷ giá VNĐ
Nguồn: