Khai giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2012
Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Khai giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2012
Thứ năm - 7/6/2012
Ngày 06/6/2012, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức lớp học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2012.
Tham gia Khóa học có 84 học viên đến từ 10 đảng bộ trong Đảng bộ Khối, gồm: Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Văn phòng Quốc hội, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, cơ quan Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Công Thương.

Trong thời gian học tập, từ ngày 06 - 10/6/2012, học viên của lớp được nghe và cùng trao đổi với giảng viên 05 chuyên đề theo tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Tham gia giảng dạy lớp học là các giảng viên, tâm huyết, giàu kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Lễ khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm đã yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc Nội quy khóa học, tích cực nghiên cứu tài liệu và chủ động trao đổi với giảng viên những nội dung, vấn đề bản thân chưa rõ để làm sáng tỏ để hiểu sâu sắc và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng kiến thức đã học vào quá trình phấn đấu, học tập, rèn luyện, và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Hồng Vân - CTV

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2015-2020 (11/5)
Giới thiệu sách tham khảo phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (10/9)
Xuân Nhâm Ngọ và tác phẩm 'Lịch sử nước ta' của Bác Hồ (10/9)
Hai bài thơ chúc Tết năm Thìn của Hồ Chủ Tịch (10/9)
Xây dựng 32 “Phòng Hồ Chí Minh” (10/9)
Học và làm theo Bác trong công tác tuyên truyền (10/9)
Chỉ thị 1973/CT-TTg năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành (10/9)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (10/9)
Tư tưởng về Xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/9)
Báo Nhân dân mở cuộc thi viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (10/9)
Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính