Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014
Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014
Thứ ba - 17/12/2013
Ngày 16/12/2013, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Theo đó, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức hướng dẫn, giới thiệu chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chót nhằm thống nhất nhận thức để triển khai thực hiện sâu sắc hơn. Các chi ủy trong Đảng bộ Khối tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động nghe nói chuyện về nội dung chuyên đề gắn với những ngày kỷ niệm của đất nước.
Tài liệu học tập là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tài liệu "Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác tổ chức, triển khai và giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ban Biên tập

Share |
Các bài viết khác:
Văn phòng Chính phủ tích cực thực hiện cải cách hành chính (14/12)
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 9-13/12/2013. (14/12)
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. (13/12)
Hội thảo khoa học (12/12)
Cụm IV - Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động tình nguyện tại Thái Nguyên (10/12)
Khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (10/12)
Trả lời của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị ngày 6/12/2013 (8/12)
Nội dung thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ lần thứ 16 năm 2013 của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao (8/12)
Vinh danh 20 tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động tình nguyện (8/12)
Lễ trao phần thưởng cho các cá nhân đạt Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (7/12)
Thông báo
Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014
Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI)
Thông cáo báo chí về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012
Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011
Thông tin thị trường

The 'link' start tag on line 17 position 2 does not match the end tag of 'head'. Line 52, position 3.
Tỷ giá VNĐ
Nguồn: