Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thứ sáu - 25/10/2013
Ngày 24/10/2013, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 259-CV/BTGĐUK về việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Toàn văn Công văn được đăng trong mục TÀI LIỆU – VĂN KIỆN – VĂN BẢN.
Ban Biên tập

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, LÃNH ĐẠO CÁC BAN, ĐƠN VỊ ĐẢNG ỦY KHỐI (13/4)
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) (25/10)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 14 (24/10)
Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (24/10)
Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Cao Bằng hiện nay”. (22/10)
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XI năm 2013 (22/10)
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng (22/10)
Khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (21/10)
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hướng về đồng bào miền Trung (21/10)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội (19/10)
Thông báo
Thông báo tổ chức Hội nghị cộng tác viên Dư luận xã hội tháng 5/2015.
Chương trình công tác tuyên giáo năm 2014
Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI)
Thông cáo báo chí về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012
Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII
Thông tin thị trường

The 'link' start tag on line 17 position 2 does not match the end tag of 'head'. Line 52, position 3.
Tỷ giá VNĐ
Nguồn: