Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thứ Ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016 E-mail gửi Tòa soạn Liên hệ
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
LÊ MẠNH HÙNG
 

Trang chủ / Thông tin
Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thứ sáu - 25/10/2013
Ngày 24/10/2013, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 259-CV/BTGĐUK về việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Toàn văn Công văn được đăng trong mục TÀI LIỆU – VĂN KIỆN – VĂN BẢN.
Ban Biên tập

Share |
Các bài viết khác:
BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2015-2020 (11/5)
Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) (25/10)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ 14 (24/10)
Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp (24/10)
Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, quần chúng, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Cao Bằng hiện nay”. (22/10)
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XI năm 2013 (22/10)
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng (22/10)
Khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (21/10)
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hướng về đồng bào miền Trung (21/10)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội (19/10)
Thông báo
Thông báo về nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và nộp hồ sơ dự tuyển lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo về việc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2015 - 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính