HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

 17/07/2019 |  10

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân được phản ánh sinh động thông qua hoạt động thực tiễn, trong cuộc sống, trong con ...

Trao giải cuộc thi viết về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải cuộc thi viết về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 19/05/2019 |  117

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019),  tối 18/5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng trung ương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ ...

Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 14/05/2019 |  105

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam và là người  sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng Đảng, bởi vì Người thấy rõ chất lượng của ĐCS Việt Nam là nhân tố có ý nghĩa quyết định tới sự thành - ...

Tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 04/05/2019 |  1051

Tự phê bình là vũ khí sắc bén, là thang thuốc “đặc hiệu”; là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng; là việc làm thường xuyên, tất yếu trong sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng và chất lượng, uy tín của đảng ...

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 08/04/2019 |  364

Từ khi chuẩn bị sáng lập Đảng - đội tiền phong của Đảng và dân tộc cho đến khi đi xa trở về với thế giới người hiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn không ngừng quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi đó là một ...

Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 13/03/2019 |  154

Đảng bộ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao, với tổng số 410 đảng viên, sinh hoạt tại 01 Đảng bộ Bộ phận khối Lao động Đoàn Ngoại giao (có 09 chi bộ trực thuộc) và 11 chi bộ khối nội bộ.

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên

 01/03/2019 |  118

Trên bán đảo Dừa ở phía Nam Công viên Thống Nhất, thủ đô Hà Nội, có một cây đa rất đặc biệt, gọi là cây đa Bác Hồ. Đây là cây đa do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng năm Canh Tý 1960 nhân dịp phát động Tết trồng cây đầu tiên. Từ đó đến nay, cây đa ...

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

 12/02/2019 |  184

TCCS - Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ta là chiến lược lâu dài của Đảng ta, là yếu tố làm nên thắng lợi bền vững cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, ...

Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ

Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ

 29/01/2019 |  200

Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam (viết tắt là Đảng bộ Công ty) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đảng bộ Công ty có 30 đảng viên, sinh hoạt tại 06 ...

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

 18/12/2018 |  266

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn ...