HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 12/12/2019 |  263

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng quốc gia, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, giản dị, ai cũng có thể học theo để làm một người cách mạng, một người ...

Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương

Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương

 12/12/2019 |  1225

Rèn luyện đạo đức cách mạng và phát huy trách nhiệm tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng theo chỉ dẫn và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần ...

Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 15/11/2019 |  343

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng chi bộ mạnh, chi bộ tốt bởi Người coi Chi bộ là tế bào, là nền móng của Đảng, cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân; nơi sinh hoạt tư tưởng, nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ...

Học tập và làm theo tư tưởng

Học tập và làm theo tư tưởng "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 01/11/2019 |  125

Cách đây 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở vào giai đoạn cam go, quyết liệt nhất, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Dân vận, đăng trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949. Ngắn gọn và súc tích, tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàm chứa cô đọng, sâu sắc tư tưởng của Người ...

Cán bộ, đảng viên, người lao động Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên, người lao động Khối các cơ quan Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 07/10/2019 |  193

Tháng 3-1947, Bác Hồ kêu gọi thi đua xây dựng “Đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Tháng 6-1949, để tiếp tục răn dạy cán bộ về đạo đức, Bác viết tác phẩm “Cần Kiệm Liêm Chính” là những đức tính của người cán bộ, như trời có 4 mùa, đất có bốn phương. Từ đó Người đã ...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại 06 huyện thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Kiên Giang

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó tại 06 huyện thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Kiên Giang

 01/10/2019 |  211

Từ ngày 26/9/2019 - 29/9/2019, Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Khối đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách, ...

Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Từ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

 09/09/2019 |  184

Viết về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết “Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của ...

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 22/08/2019 |  282

Hướng tới Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng 22/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí ...

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong giai đoạn hiện nay

 17/07/2019 |  264

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân được phản ánh sinh động thông qua hoạt động thực tiễn, trong cuộc sống, trong con ...