HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 13/03/2019 |  23

Đảng bộ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao, với tổng số 410 đảng viên, sinh hoạt tại 01 Đảng bộ Bộ phận khối Lao động Đoàn Ngoại giao (có 09 chi bộ trực thuộc) và 11 chi bộ khối nội bộ.

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên

 01/03/2019 |  6

Trên bán đảo Dừa ở phía Nam Công viên Thống Nhất, thủ đô Hà Nội, có một cây đa rất đặc biệt, gọi là cây đa Bác Hồ. Đây là cây đa do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng năm Canh Tý 1960 nhân dịp phát động Tết trồng cây đầu tiên. Từ đó đến nay, cây đa ...

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

 12/02/2019 |  51

TCCS - Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ta là chiến lược lâu dài của Đảng ta, là yếu tố làm nên thắng lợi bền vững cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, ...

Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ

Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ

 29/01/2019 |  59

Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Du lịch - Dịch vụ Thanh niên Việt Nam (viết tắt là Đảng bộ Công ty) là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đảng bộ Công ty có 30 đảng viên, sinh hoạt tại 06 ...

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

 18/12/2018 |  128

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

 18/12/2018 |  103

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

 13/12/2018 |  96

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán ...

Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

 31/08/2018 |  206

Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chiều ngày 31/8/2018, tại trụ sở các cơ quan Đảng Trung ương, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ...

Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày

Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày

 10/07/2018 |  951

Đảng bộ Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 46 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ tương ứng theo nhiệm vụ của 7 phòng nghiệp vụ. Cơ quan Thanh tra Bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về ...

Nhớ lời Bác Hồ dạy

Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất"

 05/06/2018 |  1265

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí ...