Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

 11/10/2021 |  385

 Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ...

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 08/10/2021 |  148

 (ĐCSVN) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư.

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII thành công tốt đẹp

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII thành công tốt đẹp

 07/10/2021 |  394

(ĐCSVN) – Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị; đồng chí Vương Đình Huệ, ...

Xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

 04/10/2021 |  86

(ĐCSVN) – Tổng Bí thư yêu cầu: “Chỉ rõ có gì cần bổ sung, điều chỉnh; nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý ...

Khẳng định vai trò nòng cốt của các cơ quan nội chính

Khẳng định vai trò nòng cốt của các cơ quan nội chính

 16/09/2021 |  59

(ĐCSVN) – Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các cơ quan nội chính đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kết luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

Kết luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch

 25/08/2021 |  62

Ngày 24/8/2021, Văn phòng Trung ương ban hành Thông báo Kết luận số 10-TB/VPTW của lãnh đạo chủ chốt tại cuộc họp ngày 24/8/2021 về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu toàn ...

Phát huy vai trò của Mặt trận Việt minh trong cách mạng tháng Tám - khơi dậy các nguồn lực dân tộc phục vụ công cuộc đổi mới

Phát huy vai trò của Mặt trận Việt minh trong cách mạng tháng Tám - khơi dậy các nguồn lực dân tộc phục vụ công cuộc đổi mới

 18/08/2021 |  117

Mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã làm nên một kỳ tích của dân tộc trong thế kỷ XX: Tiến hành thành công Cách mạng tháng Tám, lật đổ ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, đánh đổ chế độ quân chủ lỗi thời, giành lại độc lập dân tộc, thành lập ...

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng

 26/07/2021 |  125

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng ...

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

 20/07/2021 |  161

(ĐCSVN)- Sáng nay (20/7), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.