Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 20/07/2018 |  8

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

 11/07/2018 |  21

Không ít người lao động hiện vẫn còn băn khoăn khi không biết những khoản thu nhập nào sẽ không bị tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động: Thực trạng và định hướng cải cách

Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động: Thực trạng và định hướng cải cách

 03/07/2018 |  1484

Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước. Ở Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn cải cách ...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 29/06/2018 |  1079

Ngày 29/7/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng ...

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017

 22/06/2018 |  1799

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII, năm 2017 được tổ chức trọng thể tối 21/6, tại Hà Nội.  

Nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong giai đoạn hiện nay

Nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong giai đoạn hiện nay

 19/06/2018 |  1304

I. Sự ra đời của Báo Thanh Niên 93 năm trước (21-6-1925) phản ánh tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ lúc đó, trở thành công cụ quan trọng truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng cho lớp cán bộ đầu tiên theo tư tưởng Mác xít, chuẩn bị cơ sở lý luận, chính trị, ...

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức biểu dương 150 điển hình tiến tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức biểu dương 150 điển hình tiến tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 18/06/2018 |  967

Ngày 16/6/2018, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động cần biết

8 thay đổi lớn về lương, BHXH người lao động cần biết

 16/06/2018 |  2526

 Theo Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành, có những thay đổi lớn trong chính sách mà NLĐ cần phải biết.

Xây dựng mức lương hưu trần và sàn để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu

Xây dựng mức lương hưu trần và sàn để không ai rớt xuống dưới tầng lương hưu cơ bản tối thiểu

 15/06/2018 |  2004

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Bên lề hành lang Quốc hội, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã trao đổi về vấn đề này.

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

 14/06/2018 |  90

Chúng ta tin tưởng rằng, với các giải pháp có tính khả thi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và mới đây là Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ, sẽ góp phần thiết thực vào việc tăng cường giáo dục liêm, chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục kiên định lập ...