Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phòng và chống vấn nạn

Phòng và chống vấn nạn "chạy chức, chạy quyền"

 08/09/2020 |  69

"Chạy chức, chạy quyền" là điển hình của việc vi phạm các chuẩn mực đạo đức của người cách mạng, đe dọa trật tự kỷ cương, luật pháp; là một lỗ hổng, khiếm khuyết của công tác cán bộ; để lại những hệ lụy tiêu cực về kinh tế, chính trị, xã hội nặng nề và làm băng hoại nền ...

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 02/09/2020 |  96

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo về tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước. Trong đó, Đảng nhấn mạnh: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - ...

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”

 01/09/2020 |  102

Chiều ngày 01/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho các đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan ...

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay

 17/08/2020 |  115

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi nhà sáng lập, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh vào mùa Xuân năm 1930 đã chấm dứt một giai đoạn khủng hoảng về đường lối dẫn đến thất bại trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Với vũ khí ...

Thực hiện tập trung dân chủ để làm tốt công tác cán bộ trong đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện tập trung dân chủ để làm tốt công tác cán bộ trong đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng

 04/08/2020 |  136

Trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển, kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ tháng 10/1930 Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã khẳng định: “Tổ chức theo lối dân chủ tập trung” Xem thêm

Những điểm mới trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng

Những điểm mới trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng

 23/07/2020 |  147

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, là trách nhiệm, là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của ...

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

 10/07/2020 |  182

Công tác cán bộ nói chung, lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới nói riêng là một trong những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho Đảng cầm quyền luôn xứng đáng với vai trò tiền phong. Hơn bao giờ hết, mối cấp ủy đều phải chú trọng ...

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

 10/06/2020 |  325

Trước thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật ...

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

 09/06/2020 |  233

“Cánh hẩu” là một biểu hiện rõ nét của “lợi ích nhóm”; ở đó, những kẻ đã thoái hóa, biến chất đã nhân danh tổ chức, tập thể, lợi dụng chức quyền để liên kết, mưu lợi cho mình, người thân cùng phe cánh mình, làm hại đến lợi ích nhà nước, tập thể, phá vỡ khối kết nội bộ, ...

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

 29/05/2020 |  294

Hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc tham gia hiến máu tình nguyện nhân dịp 20 năm Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (7/4/2000 - 7/4/2020); nhằm kịp thời cung cấp nguồn máu cứu sống các bệnh nhi, khắc phục tình trạng thiếu máu trong ...