Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 12/09/2022 |  203

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” Xem thêm

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

 04/09/2022 |  127

Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt nam xin trân trọng đăng toàn ...

Giá trị của bản tuyên ngôn độc lập đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Giá trị của bản tuyên ngôn độc lập đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

 02/09/2022 |  1365

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử, là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của dân tộc ...

Những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lánh đạo

Những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lánh đạo

 17/08/2022 |  5189

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang đi vào chiều sâu và đạt được những thành tựu to lớn. 35 năm đổi mới ở Việt Nam là giai đoạn lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc và ...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tặng các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tặng các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

 27/07/2022 |  771

Chiều ngày 27/7/2022, tại tỉnh Thái Bình, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối do đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tổng trị giá 750 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ ...

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện  tốt công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

 27/07/2022 |  611

Chiều ngày 27/7/2022, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân gia đình Liệt sỹ tiêu biểu tỉnh Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày ...

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối là thân nhân gia đình thương binh - liệt sĩ

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối là thân nhân gia đình thương binh - liệt sĩ

 26/07/2022 |  426

Sáng ngày 26/7/2022, nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), tại trụ sở 107 Quán Thánh, cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức, người lao động cơ quan là thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ của cơ quan để tri ân, ghi nhận những đóng ...

Xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng

Xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng

 26/07/2022 |  2802

Chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng là công cụ quan trọng trong việc quản lý xã hội. Hệ thống chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện về diện đối tượng và chế độ ưu đãi, tạo môi trường pháp lý ...

Chung sức, đồng lòng thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Chung sức, đồng lòng thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

 26/07/2022 |  438

Chính sách đối với Người có công với cách mạng (NCC) là một trong những chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCC và gia đình họ. Vì thế, thực hiện tốt chính ...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

 21/07/2022 |  16231

Trong hai ngày 21 và 22 /7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, ...