Đào tạo - Bồi dưỡng

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020

 26/09/2020 |  4

Chiều 26/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020

 24/09/2020 |  27

Chiều 23/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020

 20/09/2020 |  37

Chiều 19/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020

 19/09/2020 |  28

Sáng 19/9/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020. Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: TS.Bùi Huy Tùng, Trưởng ban ...

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

 16/09/2020 |  112

Chiều 15/9/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Học viện Hành chính quốc gia tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 cho cán cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Dự ...

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020

 13/09/2020 |  53

Chiều 12/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam

 12/09/2020 |  50

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2020, ngày ngày 12/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa VII và khóa VIII khu vực phía ...

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020

 12/08/2020 |  118

Chiều 12/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020.

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

 05/08/2020 |  129

Chiều 05/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

 29/07/2020 |  223

Chiều 29/7/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020