Công tác tuyên giáo

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

 24/09/2020 |  15

Ngày 21/9/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

 23/09/2020 |  31

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối, ngày 21/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng ...

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

 15/09/2020 |  83

Sáng ngày 15/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban, đơn ...

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện  nay

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay

 11/09/2020 |  54

Có thể nói, công tác tư tưởng giữ vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động xuất bản. Đó là quá trình sử dụng và phát huy công tác tư tưởng để nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng những quan điểm mới về xuất bản và ...

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020

 27/08/2020 |  70

Ngày 26/8/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị.

Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020

Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020

 25/08/2020 |  77

Chiều ngày 19/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.  

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thẩm định cuốn sách:Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020

 25/08/2020 |  88

Từ ngày 17/8 đến 21/8/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thẩm định nội dung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1945-2020” theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

 01/08/2020 |  138

1. Trải qua lịch sử 90 năm đấu tranh xây dựng và phát triển, hoạt động Tuyên giáo của Đảng với rất nhiều lĩnh vực đã có những tên gọi khác nhau để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên ...

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

 24/07/2020 |  141

Ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng ...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

 10/07/2020 |  150

Trước thời cơ, vận hội mới, nhất là trong thời điểm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vai trò, vị trí của Ngành tuyên giáo càng cần phải được khẳng định mạnh mẽ, thể hiện cho được tính chiến đấu, tính giáo dục, ...