Công tác tuyên giáo

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối  phiên thường kỳ tháng 11/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11/2020

 27/11/2020 |  20

Ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11/2020. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020

 17/10/2020 |  107

Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

 16/10/2020 |  109

Nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng bộ Khối (2015 - 2020) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ươngnhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo toàn diện công tác xây ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

 08/10/2020 |  136

Ngày 08/10/2020, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và giao ban đội ngũ báo cáo viên tháng 10/2020.

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020

 24/09/2020 |  166

Ngày 21/9/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ ...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2020

 23/09/2020 |  153

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối, ngày 21/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng ...

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020

 15/09/2020 |  200

Sáng ngày 15/9/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III/2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban, đơn ...

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện  nay

Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản hiện nay

 11/09/2020 |  184

Có thể nói, công tác tư tưởng giữ vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động xuất bản. Đó là quá trình sử dụng và phát huy công tác tư tưởng để nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng những quan điểm mới về xuất bản và ...

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020

 27/08/2020 |  146

Ngày 26/8/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị.

Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020

Hôi nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020

 25/08/2020 |  163

Chiều ngày 19/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 8 năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.