Công tác tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

 10/07/2020 |  35

Trước thời cơ, vận hội mới, nhất là trong thời điểm chúng ta tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vai trò, vị trí của Ngành tuyên giáo càng cần phải được khẳng định mạnh mẽ, thể hiện cho được tính chiến đấu, tính giáo dục, ...

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

 09/07/2020 |  62

Chiều ngày 08/7/2020, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên thứ ba. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. Dự họp còn các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và thành viên Tổ ...

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

 28/06/2020 |  60

Ngày 26/6/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020. Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020

Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020

 10/06/2020 |  128

Từ ngày 08/5 đến 31/5/2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thẩm định nội dung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951-2020 theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020

 28/05/2020 |  108

Ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ ...

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 18/05/2020 |  214

(ĐCSVN) – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Dân tộc ta, Nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối

Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối

 28/04/2020 |  211

Ngày 28/4/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý II/2020. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.